OSLO: Etter krevende år med pandemi vokser kollektivtrafikken kraftig, og folk reiser sammen igjen. I Ruters område var det 341 millioner påstigninger i 2022. Det er rundt 100 millioner flere påstigninger enn både 2021 og 2020.

Det skriver Ruter i en pressemelding torsdag.

– Vi retter en stor takk til eierne våre og staten for å ha valgt en strategi som gjør oss i stand til å sette i gang med videreutvikling av tilbudet allerede nå, istedenfor å måtte bruke tid og krefter på å bygge opp igjen kollektivtilbudet i Oslo og Viken, sier Ruters administrerende direktør, Bernt Reitan Jenssen.

Satsingen Ruters eiere og staten har gjort i kollektivtrafikken har vært riktig – og helt avgjørende for at vi nå har et godt utgangspunkt for fremtiden, skriver Ruter.

Veksten har fortsatt ut i 2023. I uke 9 hadde var det 7,14 millioner påstigende (ikke inkludert tog) totalt i Ruters område, som er 97 prosent av trafikken i samme periode før pandemien.

Første utslippsfrie hovedstad

Sammenlignet med andre byer i Norden, har Oslo i stor grad fått tilbake reisende etter pandemien. Oslo hadde 253 millioner påstigninger i 2022. Dette er en oppgang på 40 prosent fra 2021, men fortsatt 14 prosent lavere enn i 2019.

– Byrådet har satset store beløp på å bevare kollektivtilbudet gjennom pandemi og strømkrise. Det har vært avgjørende for at befolkningen vender tilbake til buss og bane. Det har også vært avgjørende for at Oslo allerede i år blir den første hovedstaden i verden med tilnærmet utslippsfri kollektivtrafikk, sier byråd for miljø og samferdsel, Sirin Stav (MDG).

At Oslo når målet fem år tidligere enn planlagt, er blitt mulig ved å utnytte handlingsrommet som ligger i anbudene til å fremskynde grønn omstilling i markedet, skriver Ruter.

– Vi har etterspurt, utforsket og testet nullutslippsteknologi sammen med leverandørene, mens markedet fortsatt var umodent og teknologien kostbar og usikker. I anbudene formulerte vi hva vi ville oppnå. Markedet svarte med utslippsfrie løsninger. Og det gikk fortere enn noen kunne forestille seg, sier Bernt Reitan Jenssen.

Utslippsfri kollektivtrafikk er en forutsetning for den ambisiøse målsettingen om at Oslo skal bli den første utslippsfrie storbyen i verden i 2030.

– Satsingen på elektriske busser og båter bidrar ikke bare til å kutte klimautslipp. Det gjør også byen bedre å bo i, med renere luft, mindre støy og mer komfortable kollektivreiser. Jeg er ekstra stolt av at de nye bussene, trikkene og båtene er universelt utformet. Det er viktig for mange, sier Sirin Stav.

Tilpasset individuelle behov

Ruter påpeker at flere har mer fleksibilitet i arbeidslivet, og hjemmekontor og digitalisering gjør at vi ikke reiser på de samme tidspunktene som før. Derfor må også kollektivtrafikken endre seg.

– Vi er blitt sikrere på at innbyggerne i Oslo og Akershus trenger enda mer fleksible tilbud. Derfor kommer vi i år til å teste fleksible billetter i hele Ruters område, og vi vil tilby individualisert bestillingstransport i nye og spennende løsninger, sier Bernt Reitan Jenssen.

Ruter vil utvikle flere tjenester som kundene vil ha og som i langt større grad er individtilpasset. For å klare det må de se på den enkelte kundes totale mobilitetsbehov. Ruter ønsker at man skal kunne velge mellom ulike mobilitetsformer i Ruter-appen. I 2022 ble leie av elsparkesykler integrert i appen. Kundene kan nå både finne og betale for elsparkesykler der.

"Før analyserte vi historiske data og brukte dem til å spå fremtiden. Nå samler vi stadig mer data om kundene våre i sanntid. Dette gir oss kontinuerlige tilbakemeldinger om hvordan tilbudet er, og samtidig et grunnlag for å utvikle individtilpassede tjenester og gjøre kollektivtrafikken mer bærekraftig – sosialt, økonomisk og miljømessig. Vi samarbeider godt med Datatilsynet, og Ruters kunder skal være sikre på at vi ivaretar data på en trygg måte," skriver Ruter.

Vi må reise mer sammen

I 2022 sto økningen etter pandemien for 24 prosent. Sammen med sykkel og gange står grønn mobilitet for 55 prosent.

"Men det er bekymringsfullt å se at bilandelen holder seg stabilt høy, og ligger på 45 prosent i 2022. Det er en oppgang på 2 prosent sammenlignet med før pandemien," skriver Ruter.

Hovedandelen av dem som har kommet tilbake til kollektivtrafikken, er folk som pleide å gå. Målet er ikke nødvendigvis at folk skal reise mer med kollektivtrafikken enn før, men vi må dele transportmiddel og reise sammen.