LILLEAKER: – Automatisk samler vi på minner. Vi vet, at det bare skal en bestemt lukt til og så er vi helt plutselig tilbake til en opplevelse vi en gang hadde, fortsetter Bilben. Mandag 7. november kommer hun på MandagsSTOPPEN på Ullern kultursenter og snakker om hvordan aktivitet og sanseinntrykk skaper opplevelser vi trenger.

Byråd for helse, eldre og innbyggertjenester, Robert Steen, kommer også på MandagsSTOPPEN. Her vil han blant annet snakke om hvordan vi må få ned de store helseforskjellene i hovedstaden. Han understreker at det å ha så store ulikheter i byen vår, kan ikke fortsette.

Berører vår helse

– Vi må ha nære relasjoner, føle tilhørighet, oppleve noe og delta i noe. Vi må leve meningsfulle liv. Det er viktig for helsa vår, sier Steen og legger til at det å ha god helse er noe langt mer enn fravær av sykdom.

I Oslo har kommunen laget et utkast til en ny folkehelsestrategi.

– Jeg ønsker å høre din mening, sier Steen. Selv om det er få dager igjen før høringsfristen går ut, er byråden alltid interessert i å lytte til hva folk har av erfaringer.

– Det er bare å komme med tilbakemeldinger. Ser deg gjerne på MandagsSTOPPEN og jeg vil gjerne høre hva du har å si. Det er på den måten vi som samfunn kan utvikle oss.

Helse henger sammen med levekårene. Det kan være økonomi, utdanning, arbeid og hvordan en bor.

– Det er store forskjeller på øst og vest i byen i så henseende. Det må vi gjøre noe med hvis vi skal bedre folkehelsen, sier Robert Steen.

Aktivitetsplassen og stien fram til den ved Ullerntunet, er en måte Bydel Ullern har lagt til rette for aktivitet, opplevelser og gode stunder.

– Det er naturlig for mennesker å være i aktivitet. Det og sosialt fellesskap er faktisk en forutsetning for at vi er ved god helse, sier Bilben og legger til at det gjelder uansett alder.

– Helse, funksjon og det å delta, er tett sammenvevd i livene våre uansett hvor i livsløpet vi befinner oss.

Sanser og følelser

– Sanser og følelser henger nøye sammen. Vi tenker kanskje ikke så nøye over det, men ved å lukte, smake, høre, se, berøre – og alt det andre vi sanser, gjør at vi opplever verden. Og opplevelser er følelser, sier Bilben, som legger til at sansene påvirker følelsene – og dermed også humøret.

Mange av oss kjenner på hvordan sol, vind og regn er med på å påvirke humøret. Det samme gjelder for lys, lukter, lyder. Det virker også inn på hvordan vi har det den dagen. Omgivelsene påvirker oss. Både de omgivelsene vi beveger oss i, og de vi opplever og sanser på kroppen.

Mine, dine og våre minner

Både gode og dårlige minner kan fremkalles av en lukt, en smak, noe vi ser eller et ord som skaper assosiasjoner.

– Vi har alle minner. Vi har fysiske minner, vi husker møter med andre mennesker, og vi har ofte minner sammen med andre, sier Bilben og legger til at omgivelsene vi beveger oss i, er med på å skape både minner og aktivitet.

Bydel Ullern legger til rette for å tilby innbyggerne opplevelser for den eldre generasjonen. Bilben trekker blant annet fram at bydelen er med på å arrangere elvevandringer, tilby felles utflukter til konserter sammen med kulturambassadørene samt satse på ulike aktiviteter på Ullern kultursenter og Skøyen aktivitetssenter.

– Aktivitet og sosialt fellesskap er en forutsetning for god helse. Når det gjelder aktivitet, det å delta i noe, er det viktig at det legges til rette for det i nærmiljøet og for alle aldersgrupper, sier Bilben. På den måten er omgivelsene med på å fremme deltakelse og fellesskap.

– Det vi så sårt trenger.

Aktivitet og minner

I sommer åpnet bydelen en ny møteplass ved Ullerntunet.

– Det er et sted hvor en kan møtes og ha det hyggelig, men også gjøre øvelser hvis en har lyst til det. Vi arbeider nå med å ferdigstille en sti fra Lilleakerveien og fram til aktivitetsplassen, sier Bilben og legger til at den er tilrettelagt slik at selv om det er vanskelig å huske hvor en skal gå, vil en kunne følge markerte stolper for å finne veien.

– Stien vil blant annet gå forbi sansehagen. Langs denne stien vil det også komme plaketter, som vil fortelle om historiske hendelser, sier Bilben. Ideen om en tilrettelagt sti, fikk bydelen på en idédugnad på Ullern kultursenter for noen år siden. Nå blir den snart en realitet. Til våren inviterer bydelen til en ny idédugnad på Ullern kultursenter.

– Vi er alltid interessert i gode ideer. Hvis en får ideer om hva annet vi kan fylle aktivitetsplassen med, så ta kontakt, oppfordrer Bilben. Hennes e-postadresse er: [email protected] Telefonnummeret er 917 41 425.

Lilleaker: En unik møteplass åpnet

Universelt utformet

– Hele veien har vi sørget for universell utforming. Både på aktivitetsplassen og langs den merkede stien.

Hva vil det si?

– At området er utformet på en slik måte at det er tilgjengelig for alle, sier Bilben og legger til at om du går med rullator, sitter i rullestol, har med barnevogn eller trillekoffert så går det helt fint. I Oslo kommune er det viktig at alle uteområder og bygg er universelt utformet, fordi det handler om å skape et mer inkluderende samfunn for alle.

Hvis det ikke lar seg gjøre, for eksempel i gamle bygg, skal det legges til rette for at innbyggere, som har bevegelsesutfordringer, også skal kunne komme fram og være en bruker av stedet.

– Dette er en viktig målsetting i kommunen, sier Mari Bilben, som legger til at hele området er slik at folk i alle aldre kan ha glede av å komme dit.

MandagsSTOPPEN