Den første konsekvensen av Fornebubane-vedtaket fra før sommeren fikk vi 1. september, med den usosiale økninga i bompenger. Bystyremøtet onsdag 7. september ble neste: Det er ikke penger til Røa-tunnel. Rødt, SV, Arbeiderpartiet og MDG mener dagens situasjon, med litt flikking, er godt nok. Forstå det den som kan.

Røa er et område i sterk vekst der man fortetter i sentrum rundt kollektivknutepunkt. Det har vokst frem et nærmiljø med butikker, kafeer og restauranter, og mer skal bygges. Dette er bra.

Men det gjør at det er behov for tiltak for å rydde opp i trafikken og veisystemet for å redusere kø, kork og kaos. Fremkommeligheten over

Røakrysset i dag er dårlig og uoversiktlig. Trafikken ledes gjennom det sentrumsområdet der folk flest beveger seg. Det er mye tungtransport og støybelastning, og det er krevende for fotgjengere og syklister.

Dette skaper dårlige bomiljø, som særlig blir lite attraktivt for småbarnsfamilier, og det er derfor helt nødvendig at vi finner løsninger.

Bymiljøetaten vurderer alternativet med tunnel som det beste for å skape godt bymiljø og attraktivt sentrum. Det vil gi god framkommelighet og sikkerhet for gående, syklister og for bussen. Senterpartiet støtter derfor fortsatt Røa-tunnelen, og vi håper dette ikke var siste mulighet for å få tunnel realisert. Det kommer et valg neste år. Sp frykter at det bystyret vedtok vil føre til at trafikken flytter seg over til andre gater som ikke er dimensjonert for økt trafikk, og at de reelle problemene ikke blir løst.

Men da Senterpartiet stemte mot å gå videre med Fornebubanen, var det dette Senterpartiet advarte mot. Nå, og framover, kommer Oslo-folk til å få sterkt tiltrengte samferdselsprosjekter avblåst, takket være den svimlende dyre banen fra Fornebu. Det kan de takke SV, Ap, MDG, KrF, Venstre og Høyre for. Vi kaster alle penger etter dette ene store prosjektet, mens andre viktige samferdselstiltak stoppes.

Les også

Hva gjør Høyre og resten av opposisjonen etter at bystyret har brutt Oslopakke 3-avtalen?