Fra krysset Ekelyveien/Risalléen opp til den vestre porten inn til Ris kirke går det en veistubb som av de som bruker den oppleves som en del av Ekelyveien eller en forlengelse av veien. Dette er en av tre hovedtilførsler til Ris kirke for folk som skal til gudstjenester, barnedåper, brylluper, begravelser, konserter og andre arrangementer i kirken.

Det er også en like viktig tilførsel for folk som skal til Ris menighetssenter/Ris storstue, til menighetens mangfoldige barne- og ungdomsarbeid, til samlinger for psykisk utviklingshemmede, til Aker Seniorakademis møter og til forskjellige selskaper. Og det er tilførselen til Ris menighets barnehage.

Ukentlig brukes denne veien av hundrevis av mennesker. Men den blir lite eller ikke måkt ved snøfall, og den blir ikke strødd når det er glatt slik mange av de siste vintrene har vært. De som måker og strør rundt kirken, snur på innsiden av porten. Kommunen måker og strør i Risalléen og resten av Ekelyveien, men ikke denne veistumpen.

Og som kronen på verket har Bymiljøetaten fått lagt en fortauskant tvers over denne veien i utløpet mot Risalléen. Enten av mangel på kunnskap og forståelse av virkeligheten her, eller for å demonstrere at en håndfull syklister i det nye sykkelfeltet i Risalléen er viktigere enn de mange, mange menneskene som skal til/fra barnehage, storstue og kirke.

Det skyldes bare ren flaks at det ennå ikke har vært fallskader, påkjørsler eller kollisjoner i denne veien. Men det er bare et tidsspørsmål når, ikke om, det skjer en ulykke her.

Alle relevante etater og myndigheter har valgt å fraskrive seg ansvaret for å forhindre dette. Man kan virkelig lure på hva de tenker.