(Avisa Oslo)

– Oslo bærer for mye av det økonomiske ansvaret. Ansvaret må fordeles mer rettferdig, sa byrådslederen under mandagens pressekonferanse.

Han understreker at dette er bra prosjekt, det er det ingen uenighet om.

– Men konsekvensene av prosjektet er svært store for Oslo. Vi har forventinger til Viken, Bærum og grunneierne. Problemet med den situasjonen vi befinner i oss nå, handler om at vi må bruke svært mye av pengene fellesskapet har tilgjengelig på kun ett prosjekt.

Er disse kravene noe byrådspartiene stiller seg bak?

– Dette er Oslo Ap sine krav. Men mitt klare inntrykk er at alle byrådspartiene er interessert i at fordelingen blir bedre, sier Johansen.

Andreas Halse (Ap) presenterte seks krav for at Ap skal støtte prosjektet:

  • Viken må ta en klart større eierandel av Fornebubanen. I dag står Oslo ansvarlig for 53 prosent. Det må reduseres.

  • Utbyggerne må bidra mer. Grunneierbidraget må opp.

  • Fordelingen av inntektene fra grunneierbidraget må komme begge fylker til gode.

  • Viken må ta et klart større ansvar for fremtidige kostnadsøkninger, utover den prisen som nå er kjent. Risikoen for prisøkninger kan ikke legges på Oslo øst og sør.

  • Oslo og Bærum må organisere byutviklingen på en måte som sørger for at grunneierbidraget kommer inn, og passasjergrunnlaget blir tilstrekkelig. Bærum må altså vise at de vil regulere på en måte som bidrar til mer boligbygging.

  • Økt kapasitet på Grorudbanen gjennom ombygging av Majorstua stasjon må realiseres innenfor Oslopakke 3-budsjettet.

Ekstraordinære møter i forkant

MDG, Høyre, Venstre og KrF har tidligere uttalt at de kom til å stemme for bygging av banen. Til sammen har de fire partiene 29 av 59 mandater i bystyret, og manglet dermed kun én stemme for å nå et flertall.

Samtidig har FNB, Fremskrittspartiet, Rødt og Senterpartiet sagt at de ville stemme nei.

Arbeiderpartiet og SV hadde begge ekstraordinære gruppemøter om Fornebubanens framtid mandag kveld.

I utgangspunktet skulle byrådsleder Raymond Johansen og gruppeleder Andreas Halse (Ap) møte pressen klokken 18.30. Dette ble utsatt til klokken 21.00, etter at SV hadde avholdt sitt møte.

Oslo SV har vedtatt at de ønsker nye Oslopakke 3-forhandlinger med Viken i Fornebubanen-saken.

På lik linje med Arbeiderpartiet forventer de større trygghet for at Oslos prioriteringer blir ivaretatt, og en mer rettferdig byrdefordeling mellom Oslo og Viken, samtidig som Fornebubanen kan gjennomføres

LES OGSÅ: Viken-toppen om Raymonds seks krav: – Useriøst

Vil koste å rydde opp

– Om prosjektet stanses, vil det koste penger å rydde opp. Denne kostnaden er svært usikker, men den vil bli «betydelig», uttalte Fornebubanens direktør, Irene Måsøval, tidligere til Avisa Oslo.

Så langt er det brukt cirka 3 milliarder kroner på prosjektet. I tillegg er det avtalt kontrakter for ytterligere 1,4 milliarder kroner.

Prisen for Fornebubanen er kommet opp i 26,4 milliarder kroner. Prosjektet er blitt cirka 5 milliarder kroner dyrere siden det ble vedtatt i 2018.

Det er særlig lønns- og prisstigningen som har sørget for at prosjektet er blitt dyrere. Men også utfordrende grunnforhold og omprosjektering har ført til økte kostnader.