(Avisa Oslo)

– Det er en totalpakke her. Motstanden har vært stor, fordi så store deler av Oslopakke 3 går til Fornebubanen. Det har vært en utfordring lenge. Derfor må vi få noe substansielt tilbake når vi nå går i nye samtaler med Viken. Det tror jeg det er viktig at vi er ærlige på.

Slik lyder byrådsleder Raymond Johansens svar på følgende spørsmål:

– Hvor mye har bekymringene i Aps lokallag i Groruddalen spilt inn på de seks kravene dere stiller for å støtte Fornebubanen?

Marerittvalg og protester

Avisa Oslo kjenner til en utbredt bekymring både i Oslo Ap og Oslo SV. Sentrale figurer i begge partier frykter at manglende realisering av prosjekter i Oslo øst vil føre til velgersvikt i viktige kjerneområder.

I Ap har flere lokalpolitikere i Groruddalen gått ut overfor Dagsavisen og advart mot Oslopakke 3, slik den foreligger. Stovners bydelsutvalgsleder Rashid Nawaz (Ap) gjentok denne bekymringen fredag overfor Avisa Oslo.

Han mente at det ville være vanskelig å forsvare en pakke som både ga økte bompenger og små effekter for hans bydel. Ap hadde et marerittvalg i Stovner i 2019. De gikk tilbake med hele 18 prosent.

I Alna forsvant hver femte velger, mens fallet var på henholdsvis 15,7 og 18 prosent i bydelene Bjerke og Grorud.

Bekymret for lav frekvens og prosjekter lagt på is

Raymond Johansen uttrykte mandag bekymring for kollektivtilbudet i Groruddalen.

– Helt siden vi bygde banen opp til Hasle, har det blitt kvartersruter på grorudbanen. Alle andre er veldig godt dekka, men ikke der. Det viktigste er å få opp frekvensen der, så er det mange prosjekter som er lagt på is, fordi så mye av totalinvesteringene går på en motorvei (ny E18. red.anm.) og Fornebubanen, sa han til Avisa Oslo.

Bygging av Fornebubanen skulle i utgangspunktet sikre en doblet frekvens på linje 5. Dette har imidlertid blitt usikkerhet rundt, på grunn av økte prosjektkostnader og manglende finansiering i Oslopakke 3.

Oslo Ap krever imidlertid «økt kapasitet på Grorudbanen gjennom ombygging av Majorstua stasjon» for å støtte Fornebubanen. I tillegg følger fem andre krav, som stilles til henholdsvis Viken, Bærum og utbyggerne langs den planlagte banen.

Hvis kravene ikke fører fram, hva er veien videre da? Er det noen prosjekter dere vil realisere?

– Det store prosjektet er Majorstua stasjon, som det ikke ligger inne penger til. Det prosjektet er viktig for å få mer frekvens på banen østover. Så har vi utviklingen av Hovinbyen og nedre del av Groruddalen, svarer Johansen.

Under kan du lese om Oslo Aps seks krav, Oslo SVs vedtak og reaksjonene i kjølvannet av dem: