(Avisa Oslo)

– Han vil vise fram hvor dumme vi er og bruke oss som kulisse.

Slik lyder Oslo Ap-gruppeleder Andreas Halse kontante dom over et forslag frontet av Frp-politikeren Frank Sve. Sve har tatt til orde for å fjerne miljøfartsgrensa, som blant annet gjelder på riksvei 4 mellom Sinsen og Grorud.

Tiltaket støttet av Statens vegvesen innebærer nedsatt fartsgrense på 60 kilometer i timen. Det varer fra november til april, og da Avisa Oslos reportere møter Halse oppe på brua over riksveien, kjører bilene under i et noenlunde rolig tempo.

Om de slutter med det, frykter Ap-politikeren svært negative konsekvenser dersom Frp får viljen sin.

– Det er bare lese forskningen om hva som er effekten av miljøfartsgrensa. Det hadde blitt mer støv i hele området og mer støy inn på soverommene til dem som bor der, sier Halse.

Stor støybelastning

Ap-politikeren legger trykk på det siste ordet og peker på mursteinsblokkene sør for Trondheimsveien. Som tidligere medlem av samferdsels- og miljøutvalget har Halse selv vært på befaring i en av boligene der.

Han understreker at situasjonen ikke er noe å juble over.

– Mange områder her er blant de mest støybelastede i hele Norge. Det er åpenbart at bokvaliteten blir dårligere av all den støyen. Oppover her bor det noen tusen mennesker som lider under det. De lider også som følge av alt støvet, sier Oslo-politikeren oppgitt.

– Miljøfartsgrensa går kanskje utover folk i distriktene når de to ganger i året må kjøre i 60 i stedet for 80 gjennom her, tilføyer Halse.

– Han driter i det

Slik Halse ser det, viser Frps Sve liten forståelse for dem som faktisk berøres av det han foreslår.

– Jeg synes det er slående. Her kommer Frank Sve, en tidligere ordfører i Stranda kommune, og bruker Oslo-folk som utstillingsdukker og Oslo som kulisse for å fri til dem som er opptatt av diesel og høy fart på bygda.

Halse viser til at tiltaket med miljøfartsgrense har hatt bred støtte i Oslo i mange år.

– Det virker det som han driter i. Det er ingen som foreslår noe sånt fordi man er opptatt av Oslo-folks ve og vel, mener Aps Andreas Halse.

– Frp mener at siden kun en av ti som kjører i Oslo har piggdekk, er det ikke lenger nødvendig å ha miljøfartsgrense. Hva er din kommentar til det?

– Når du står her og hører støy tett på boligområder, tror jeg de aller fleste som har stått oppe på brua har tenkt: Det er ikke sånn det skal være. Det er fint at folk slutter med piggdekk. Den innsatsen virker. Men det er ikke nok alene, mener Andreas Halse.

På Stortinget er MDG-leder Arild Hermstad helt enig med Halse.

– For MDG er det helt uaktuelt å fjerne miljøfartsgrensene. Dette handler om å ta folks helse på alvor. De som bor i byen vår har krav på å kunne puste inn ren luft og unngå store støyplager. Høy luftforurensing rammer også de mest sårbare blant oss. Det er ikke akseptabelt at barn, eldre og folk med luftveislidelser skal tvinges til å holde seg innendørs i perioder hvor det er for dårlig luft der de bor, sier han til Avisa Oslo.

– Utgått på dato

Sve er ikke overrasket over at Hasle reagerer på forslaget hans, og de to politikerne er åpenbart uenig om effekten av miljøfartsgrensen.

– Dette ble jo satt inn på grunn av piggdekk, men nå er piggdekkandelen nede på syv til åtte prosent. Dessuten er det trykket fra bilen som lager svevestøvet. Regelen er utgått på dato, mener han.

– Også blir det vesentlig mer svevestøv på sommeren når det er tørt. Da må en sette ned fartsgrensa hele året da. Og ønsker de permanent endring så kan en jo diskutere det, men det gir hvert fall ikke mening å ha det bare på vinteren, legger Frp-politikeren til.


Sve svarer også på Halse sin bekymring om støynivået:

– Støy og bråk er det jo også hele tiden. Og slik jeg husker det så er det en stor andel elbiler nå, og de lager ikke støy en gang. Støyen går ned, og da blir det latterlig for meg å ha lav fartsgrense.

– På grensa til barnslig

Sve mener at Halse sin uttalelse om at han som tidligere Stranda-ordfører bruker Oslo for å fri til dem som er opptatt av diesel og høy fart på bygda, er useriøs.

– Det er direkte lavmål. Når har jeg fremsnakka og absolutt ville ha dieselbiler eller ikke ha kollektiv? Hvis han skal diskutere med meg, kan han være seriøs. Det er på grensa til barnslig. Hvis han har tenkt til å oppføre seg sånn, så kan han egentlig bare være stille, sier han.

– Oslo trenger også å tilrettelegge for gående og kollektiv, men en trenger ikke hate bilistene samtidig, legger stortingspolitikeren til.

LES OGSÅ: