VINDEREN: Vi leser og hører dessverre ofte om at stadig flere sliter psykisk, spesielt unge og spesielt etter pandemien. Og da passer det godt at prest Elisabeth Thorsen, psykolog Cecilie Benneche og selverklært gærning Pia Beate Pedersen har brukt pandemitiden til å skrive bok om nettopp psykisk helse.

– Bare så det er sagt; dette er Pias bok. Pia har skrevet mange lange og særdeles interessante brev til prest Elisabeth og meg selv, der hun tar opp tema som utenforskap, verdighet og selvfølelse. Vi har svart som best vi kan ut i fra våre fagfelt, og det er altså denne kommunikasjonen som nå kommer i bokform. Jeg tenker på det som en langsom samtale eller runddans, sier Cecilie Benneche.

«Pia og psyken»

Pia Beate Pedersen har lang erfaring som journalist, produsent og gründer, og mange har hørt hennes podcast som ble startet i 2015, "Pia og psyken". Den startet hun etter å ha blitt diagnostisert som bipolar, og selv opplevde at det var mye ovenfra-og-ned-prat i media rundt psykisk sykdom, at mange fagfolk "uttaler seg over hodene på oss stakkars syke", som hun uttrykker det i boken.

Derfor ville Pia lage noe som gikk innenfra og ut, og valgte å by på og dele fra eget liv og egne erfaringer også i bokform.

Gærning som rolle

I bokens innledning skriver Pia følgende: «Da jeg inviterte Elisabeth og Cecilie med på dette prosjektet i januar 2018, og vi begynte å samtale rundt hva vi eventuelt ønsket å skrive om, ble ordet «gærning» grundig diskutert. Jeg var fast bestemt på at jeg måtte ta den rollen for at dette prosjektet skulle ha noen verdi. Titler er så viktige, det er så lett å rangere menneskers verdi i henhold til dem, og jeg ville plassere meg selv nærmest mulig bunnen. Når jeg velger «gærning» som rolle, så er det fordi jeg har lyst til å rive noe ned for så søke bakenfor og videre innover mot en kjerne.»

Videre i innledningen skriver Pia at hun har lyst til å slippe folk inn bak kulissene, fortelle om hvordan hun opplever sine bølger, sine opp- og nedturer. Hun vil avmystifisere det man kaller galskap og vise frem grunnlaget for hvordan hun kunne bli så gæren, "som jeg tross alt har vært i noen runder", som hun skriver.

Terapi og sjelesorg

Cecilie Benneche fra Vinderen har privat psykologpraksis og jobber med individualterapi. I tillegg debuterte hun som forfatter tidligere i år med boka "Hva føler du nå?", som handler om mentalhelsen vår. Hun har også fast spalte i magasinet "Psykisk helse".

– Utgangspunktet for denne boken er at Pia gikk i terapi hos meg samtidig som hun gikk til sjelesorg hos Elisabeth i Oslo domkirke, der Elisabeth var prest på den tiden. Jeg kjente ikke til sjelesorgen, men etter at våre samtaler var avsluttet, tok Pia kontakt med oss begge. Hun hadde hatt stor glede av kombinasjonen sjelesorg og terapi, og opplevde at våre to fagområder kunne utfylle hverandre, sier Cecilie.

– Både presten og jeg tente på ideen. Kanskje vi rett og slett kunne skrive en bok som ikke var konkluderende, der det var plass til flere blikk på det å være menneske?

Kloke betraktninger

Heldigvis er det sånn at vi "er" verken yrkestittelen eller diagnosen vår, men både prester og psykologer har nødvendigvis mange hensyn å ta i forhold til hva de kan dele fra egen arbeidsdag. Da kan det kanskje være både godt og befriende å få med en selverklært og modig gærning som Pia på laget, som i tillegg har så mange kloke betraktninger.

Her kommer et eksempel til på det, også sakset fra bokens innledning:

"Jeg er av dem som mener at man ikke skal være så opptatt av hva som er galt med et menneske, jeg synes heller man skal undersøke hva som har skjedd med det mennesket. I denne boken forteller jeg om hva som har skjedd med meg. Noe av det viktigste jeg har sett er at vi kan komme oss gjennom nesten hva det skulle være så lenge vi er der for hverandre. Som Cecilie og Elisabeth har vært der for meg gjennom mange år; som de er her for meg gjennom hele denne boken."

"Presten, psykologen og gærningen" har vært i salg fra 19. november.