HOFF: Da er den borte for alltid, den første av mange praktvillaer som rådhusarkitekten Magnus Poulsson tegnet i området i 1911. Det ble opprinnelig søkt rammetillatelse, i mars 2011, for å istandsette villaen: «Prosjektering for tilbakeføring av fasaden til opprinnelig situasjon fra 1917.» Et sidebygg og et svømmebasseng skulle rives for å få det autentiske uttrykket tilbake, som Byantikvaren anbefalte. I tillegg ble det søkt rammetillatelse for ni eneboliger nederst på tomten.

Poulssons hage

For å ære Poulsson ble konseptet kalt «Poulssons hage» med et restaurert moderbygg som kjerne i et nytt anlegg. Dette var gode nyheter for dem som ønsket å bevare praktvillaen i nærområdet. Fortidsminneforeningen var også begeistret inne som konsulenter.

I 2012 hadde Ullern Avis Akersposten en sak om utbyggingsprosjektet som dreide seg om eneboligene som skulle plasseres nederst på tomten, ut mot Jarlsborgveien. Ville de «skygge» for den store villaen? Noen mente også at arkitekturen var lite tilpasset strøket. Intervjuede mente det var en hån mot Poulssons arkitektur.

Rivning av Poulsson-villaen var ikke tema på det tidspunktet. Akersposten ble den gang sluppet inn og fikk beundre den flotte villaen innvendig. Bildene fra dette er dessverre gått tapt.
(Saken fortsetter under bildet)

Sopp og råteskader

I 2013 gjorde tiltakshaver oppmerksom på at det var sopp- og råteskader i bærekonstruksjonen og stokkmaur flere steder i villaen. Senere kom en teknisk tilstandsrapport fra utbygger som understøttet dette, og søknad om rammetillatelse for rivning ble sendt Plan- og bygningsetaten i 2015.

Ingen grunn til riving

Villaen hadde tidligere stått på Byantikvarens gul liste. Da tidligere eier bygde svømmebasseng og nytt tilbygg, ble villaen tatt av gul liste. Utbygger var som sagt villig til å rive begge deler for å tilbakeføre villaen til sitt opprinnelige uttrykk og ville utvikle leiligheter i bygget. Villaen ble ikke satt på ny gul liste, selv om Fortidsminneforeningen anbefalte dette. Byantikvaren skrev så i sin uttalelse at det ikke var noe i den tekniske tilstandsrapporten som tilsa rivning og at det ikke var noen alvorlige strukturelle skader. Konklusjonen var fortsatt verneverdi.

Plan- og bygningsetaten viste til den tekniske tilstandsrapporten og utbyggers begrunnelse for rivning, samt at villaen ikke sto på gul liste og ga rammetillatelse for rivning.

Nå er det et hull i bakken etter villaen, og det er prosjektert seks nye boliger på denne delen av tomten.

Rådhusarkitekten.

Villaen i nasjonalromantisk stil i Jarlsborgveien 3 ble tegnet av rådhusarkitekt Magnus Poulsson i 1911. Det var den første av flere store villaer han tegnet i området. Villaene i Husebyveien 6, 8 og 10 er alle på Byantikvarens Gul liste siden 1976.

Inntil Jarlsborgveien 3 ligger også den gamle «Majorstuen», villaen som ble flyttet til Husebyveien 12. Denne boligen ble flyttet fra stedet som bærer dens navn og oppført i samme tidsrom som Poulsson-villaene. Det antas at Poulsson også var involvert i dette arbeidet. (Kilde: Fortidsminneforeningen)

Har du lest denne?

Mener at disse boligene aldri skulle vært tillatt

Nå kommer høyblokkene i Oslo vest

Blokker for enhver pris


Flere nyheter på Akersposten.no:

Klart for handlegate under Røa torg

Sykehjem i vest må nedbemanne med 21 årsverk

Sjekk når din vei skal ryddes

– Er Røa vel livsviktig? – Ja, naturligvis!