SLEMDAL: I et referat fra 30.11 ifjor, som ligger i saksinnsyn hos Plan- og bygningsetaten (PBE), står det at Union Eiendomskapital og Grape Architects møtte representanter for Plan- og bygningsetaten, Bymiljøetaten og Ruter.

Byråden instruerte

Her presenterte Union og Grape et skisseforslag for utbygging ved Slemdal senter. Bakgrunnen for møtet er at byråd for byutvikling, Hanna E. Marcussen (MDG) i forveien hadde et møte med Union og Grape. Etter dette møtet ba byråden PBE om å søke samarbeid med utviklere som Union for å se på muligheten for å parallellkjøre PBEs områderegulering av Slemdal med private initiativ.

Begge sider av Risalleen

Union er i samtaler med Sporveien angående eiendommen øst for Risalleen (parkeringsplassen) står det videre i referatet. Selskapet skisserer en løsning med lokk over T-banen med bebyggelse over lokket til 80 boliger. Union estimerer også 200 nye boliger vest for Risalleen. Union har i dag sammen med Norgesgruppen eierinteresser i Slemdal senter vest for Risalleen. Forslaget skal revideres når PBEs vurdering av plangrep for hele området er utarbeidet. Union ville vite om områdereguleringen vil detaljeres slik at det vil være mulig å gå direkte til byggesak. PBE vil vurdere dette dersom det fremmes som innspill til plaprogrammet.

Akersposten har ikke lykkes i å få kontakt med Unions representant på møtet for mer informasjon og evnntuelle skisser av prosjektet.

Premiss for byutvikling

Planarbeidet for Slemdal er forsinket. Områdeplanen vil også utløse krav om konsekvensutredning. PBE estimerer at arbeidet med områdereguleringen skal ta rundt to år fra planprogrammet fastsettes. I arbeidet må også planene for vei og bane/planfritt kryss for T-banen på Slemdal med i prosessen, som PBE oppfatter som en premiss for mulig byutvikling.

Les også:

Tre til 16 etasjer på "nye" Montebello

Stor oppslutning rundt "Stopp raseringen av Smestad"

Lena er tidenes største norske gullvinner