BYDEL ULLERN: Tilbudet Oslohjelpa har eksistert en god stund, men det siste året har det kommet mange flere henvendelser til teamet. Teamet har økt i antall terapeuter og veiledere, og det består av psykologer, familieterapeuter, pedagoger, barnevernspedagoger, sykepleier og vernepleier.

– Oslohjelpa er der for barnefamilier, og er et helt frivillig tilbud. Alle kan ta kontakt, med små og store utfordringer. Det skal være lett, og ingenting skal være for vanskelig. Det sier Marianne Vallestrand til Akersposten. Hun er teamleder for Oslohjelpa i Bydel Ullern, som er en del av seksjon for helsestasjon og skolehelse.

Oslohjelpa i Bydel Ullern ble startet for tre år siden. Les om oppstarten her:

Vallestrand er en del av teamet som jobber med Oslohjelpa-tilbudet, og mener viktigheten av tilbudet deres er stor.

– Jeg synes det er et ekstremt viktig tilbud. Jeg ser at folk tør å ta kontakt med oss på lav terskel. Det skal ikke være farlig, vi er her på deres (journ.anm. folket) premisser. Det tror jeg folk setter pris på, sier hun.

Økning etter pandemien

Da korona-pandemien inntraff Norge var det flere husholdninger som slet med sitt. Vallestrand forteller at hun har sett en økning av folk som ønsker å benytte seg av tilbudet etter pandemien.

– Etterspørselen fra folket har tiltatt veldig. Hvor mange prosent er vanskelig å si, men det har økt i antallet familier som tar kontakt nå. Så det går opp, og spesielt sist høst.

Hun forteller at det har blitt ansatt flere terapeuter i teamet som bistår i Oslohjelpa. Årsaken til den økte etterspørselen tror hun er sammensatt, men spesielt én type henvendelse går igjen.

– Jeg tror det handler mye om hva samfunnet generelt synes er vanskelig. Men skolefravær, at det kan være vanskelig å få barna på skolen, er en problemstilling som flere ringer og ønsker hjelp med. Om det handler om at barna har vært mye hjemme i pandemien eller noe annet er vanskelig å si.

Visjonen

Oslohjelpa i Bydel Ullern er opptatt av å hjelpe mennesker på alle ulike nivåer. Skulle det være nødvendig samarbeider de med andre institusjoner som NAV, helsestasjon og skolehelsetjenesten, og barneverntjenesten, for å veilede familiene så raskt og riktig som mulig.

Tilbudet er et gratis tilbud til barn, unge og familier som ønsker hjelp med små eller store utfordringer innad i familien, og er en del av satsingen Innsats 0-25 i Bydel Ullern, der målet er å få inn tidlig og riktig hjelp i familier og til barn/ungdom opp til 25 år.

Teamet som jobber med tilbudet samarbeider også direkte med skoler og barnehager. Visjonen deres er et lett tilgjengelig tilbud som skreddersys i samarbeid med deg og familien din - og vi finner veien sammen.

Les også Terningkast 4

Anmeldelse av Persrevyen 2023: Lynkjapp sjarmbombe

Les også Terningkast 4

Anmeldelse av Ullernrevyen 2023: En plump sjarmbombe