LILLEAKER: Dette huset har imidlertid i alle år vært mer enn bare et viktig møtested for arbeiderbevegelsen. Her har vært kino, brytetrening og stevner, møtested for alt fra Velforeningen til jubileer – og fester for så vel frivillige foreninger som for private. I dag omtales Huset som en kulturarena, og nettopp dette settes det fokus på onsdag 9. november.

I dag er ikke lenger Lilleaker en arbeidernes høyborg, som skilte seg klart ut i et politisk blått landskap i Oslo vest. Industrien er for lengst borte, men nettopp derfor er det viktig å ta vare på den gamle historien – og her levendegjør Folkets Hus sammen med arbeiderboligene nede ved Schlägergården i Lilleaker sentrum, denne historien.

Onsdag 9. november blir det virkelig liv i det gamle, tradisjonsrike hus. Da blir det ikke utelukkende fokus på historien, men også på fremtiden for Folkets Hus. Stian Slydal er er styreleder for Folkets Hus – han er dessuten oldebarn av Carl Lundgren, som var sentral i byggingen av Huset. Han har klare tanker og planer for hvordan Folkets Hus kan utvikles som en arena for barne- ungdoms- og annen aktivitet på et Lilleaker i rivende utvikling.

Et poeng i denne sammenheng er at han har fått i gang brytetrening for unge igjen – en gammel og svært tradisjonsrik idrett på Lilleaker og Folkets Hus. Det er også ryddet og opparbeidet til skolehage på tomten – også det en aktivitet som var sentral og svært viktig på Lilleaker en gang i tiden. På arrangementet 9. november vil han fortelle mer om planene videre for Huset.

Interiørarkitekt Hanna Hilt, som sitter i styret, vil orientere om rehabilitering av huset. Det er stadig restaureringsarbeid som gjenstår, og til dette har man støtte fra byantikvaren, fra norsk kulturarv og norsk kulturminnefond.

Men det blir også historie. Lokalhistoriker Reidar C. Martinsen vil fortelle om Lilleakers industri- og arbeiderhistorie og om menneskene som var med å skape den. Han lanserer forøvrig sin bok «Forunderlige Lilleaker» 16. november.

Man vil også få høre Evert Karlsson, sanger i Operaens barnekor – fra Tryllefløyten.

Det blir i tillegg utstilling av fotografier fra områdets industrihistorie .

Arrangementet begynner onsdag 9. november kl. 19, og stedet er altså Folkets Hus i Ørakerveien 30 på Lilleaker.