RØA: – 103.165 kroner deles på de to tiltakene der det bor mennesker vi vet vil trenge disse midlene, sier Eva og Harald Ekrheim, som i mange år har stått på for julemessa på Røa, sammen med en aktivt utøvende komite.

– Og hvilke prosjekter er det som får denne Røa-støtten?

– Det er støtte til barne- og ungdomsarbeid blant vanskeligstilte i Tallin i Estland, forteller Eva Jærv Ekrheim. – Prosjektet er et tiltak som misjonsorganisasjonen NMS støtter, og vår julemesse-hjelp formidles videre denne veien. Her på Røa har vi jevnlig kontakt med den estlandske lokale presten, Tiina Klement, for hun kan faktisk snakke norsk!

– Og hva er det andre prosjektet?

– Der støtter vi svært fattige mennesker i Kambodsja, i et arbeid som drives av Misjonsalliansen.

Harald Ekrheim forteller at denne gangen har Røa-folket bidratt i to viktige prosjektet i et utland der mennesker sårt trenger hjelp. – Basarlivet under julemessa er nyttig for et godt lokalt fellesskap på Røa, men det er også godt å vite at disse pengene kan rekke langt og gi mye god støtte! Vi kjenner stor glede over at «våre» penger kan bety mye for folk som har lite å rutte med. Komiteen for julemessen ønsker å si tusen takk til alle på Røa for årets bidrag på julemessa!