Leder av Aust-Agder Frp og varaordfører i Arendal, fyrte av en bredside mot egen regjering og stortingsrepresentanter fra fylket da den blå-blå regjeringens statsbudsjett nylig ble lagt frem uten en krone mer øremerket planlegging og grunnerverv som kan sikre en forsert byggestart for ny E18 Arendal-Tvedestrand i 2016.

I etterkant er det imidlertid klart at det i det nye budsjettet finnes en del generelle planleggingsmidler til samferdsel, som ikke er fordelt. Det har også prosjektleder Harald Tobiassen i Statens vegvesen merket seg. Han og regionveisjef Kjell Inge Davik har begge forsikret om at det fortsatt er mulig med E18-byggestart i 2016 og motorveiåpning i 2018, men da må de ha minst 150 mill. i friske midler til planlegging og grunnerverv for å kunne holde tempoplanen. Og de trenger signaler om fremflytting av milliarder i forhold til vedtatt nasjonal Transportplan.

– Det er satt opp en økning av planleggingsmidler. Denne posten er ikke fordelt. Frem til nyttår har vi fullt trykk på reguleringsplanen. Dersom det kommer signaler om forsering før nyttår vil vi nok ha mulighet til å greie det, kommenterer E18-prosjektleder Harald Tobiassen.

Penger fra vei til bane

I går kom budsjettforliket mellom Høyre/Frp og Venstre/KrF om statsbudsjettet for 2014. Her er det jernbane som er vinneren, med 750 mill økning, hvorav 400 til økt vedlikehold. Venstres Ola Elvestuen medga overfor Aftenposten at flere hundre millioner av summen er «stjålet» fra veiposter i budsjettet. Etter det Agderposten forstår, rammer dette ikke det lille som ligger vedr. E18 Tvedestrand-Arendal, men er heller ikke noen stor nyhet for dem som vil øke potten.

Ingebjørg Amanda Godskesen fra Aust-Agder Frp sitter fortsatt i Stortingets samferdselskomité, og ble omfattet av Kyllands kritikk. Hun konstaterer også at gårsdagens budsjettforlik ikke gjorde noen forskjell for hennes kampsak: Mer penger til E18. Men også hun peker på planleggingspenger, og lover fortsatt innsats: – Nå skal vi forhandle i komiteene. Det er ikke mye å forhandle på, men vi gjør så godt vi kan. Vi må jo også tenke på hele Aust Agder, sier hun med tanke på kravet om 30 mill økning til riksvei 9 opp Setesdal.

– Jeg er skuffer selv

Om Kyllands kritikk sier hun: – Jeg så at Anders Kylland var skuffet, og det var jo selvfølgelig jeg også. Jeg tror du skal lete godt for å finne noen som ikke er skuffet. Men, regjeringen har hatt tre uker på å gjøre noe med et budsjett som i utgangspunktet heller ikke har noe inne for Aust-Agder. Jeg har stått på barrikadene og kjempet og kjemper fortsatt, sier Godskesen.

Høyres Svein Harberg har heller ikke dårlig samvittighet, men forstår Kyllands og andres skuffelse: – Det er det lov å være. Vi skulle ønske at det lå friske penger til forsering av E18 inne i budsjettet fra Stoltenberg-regjeringen. Vi hadde også ønsket at selv om det var kort tid, ville det være mulig å få inn noen midler til E18, sier Harberg og konstaterer at det ikke lyktes. Men også han peker på at det ligger en del penger i budsjettet som ikke er fordelt. – Vår kamp går nå på å få uttelling der, sier Harberg.

– Har de blå-blå på Tinget fra Aust-Agder gjort for dårlig jobb, fylkesordfører Bjørgulv S. Lund (H)?

– Nei, de har ikke jobbet for dårlig, men innenfor de drøye to ukene de har disponert til budsjettarbeid, har de så langt ikke fått prioritet og gjennomslag for våre veiprosjekter innenfor økt nasjonal ramme på 1,4 milliarder, konstaterer Lund.
Også han peker på at det er ufordelte midler i veibudsjettene, også ut over planleggingsmidlene.

Heller ikke Kr-representant Kjell Ingolf Ropstad henger med hodet selv om det ikke ble synlig uttelling i forliket:
– Nå dannes det et eget statlig veibyggeselskap, og det skjer i det hele et taktskifte i samferdselssektoren fremover. Så det er mye som kan skje fremover i ulike prosesser, sier Ropstad.