I dag, mandag, starter arbeidet med å få på plass to nødlommer på strekningen. Når det er klart, vil arbeidet med å sette opp midtrekkverket starte.

– Vi satser på å få opp alt innen frosten kommer, og da i løpet av tre uker, sier kommunikasjonsrådgiver Inger Sigridnes i Statens vegvesen, region Sør.

Dermed blir det på kveld- og nattetid tidvis omkjøring om Torsbudalen på fylkesvei 410, mellom klokken 21 og 06.00.

Det er ventet at det noen netter vil være mulig å bruke E18, mens det andre blir stengtt hele, eller deler av natten. Dette blir varslet på stedet.

Du kan også lese mer om veiarbeid på på vegside på www.agderposten.no/trafikk.

Rekkverket fra Stoa til Harebakken kom i 2008, i forbindelse med utbygging av nytt kryss på Stoa.