To av tre norske bilister bremser ned foran fotobokser og øker farten igjen etter passering, viser en undersøkelse som av IPSOS MMI har gjennomført for Gjensidige.

I Aust-Agder er tilsvarende tall 68 prosent. Altså noe over landsgjennomsnittet svarer at de ofte eller av og til bremser ned for å øke farten igjen. Kun 14 prosent i Aust-Agder sier de aldri gjør dette.

Vil slippe bot

– Mange gjør dette bevist for å slippe bot, sier Arne Voll, informasjonsansvarlig i Gjensidige.

Fotobokser er ofte plassert strategiske steder langs veien for å forebygge ulykker, senke farten og redusere antall alvorlige skader. En spørreundersøkelse fra Gjensidige viser at to av tre bremser ned rett før fotobokser for så å øke farten igjen.

Det er plassert en rekke fotobokser langs veiene i Aust-Agder og Voll tror denne nedbremsingen er noe mange bilister i fylket vårt opplever daglig.

Snittmåling

Hver dag kjører han selv på en strekning med flere fotobokser montert rett etter hverandre. Her opplever han at bilene raser forbi i venstre felt for å bremse ned ved den første for å øke farten igjen for så å bremse ned ved fotoboks nummer to.

– Når en ser på alle ulykkene som har vært på mange av disse strekningene, så er det en grunn for at disse fotoboksene er der, sier Voll.

Kengurukjøring er en godt kjent problemstilling, og dette var noe av årsakene til at Statens vegvesen flere steder nå har innført gjennomsnittsmåling som et alternativ til ordinære fotobokser.

GPS hjelper ikke

– Voll mener det er en utfordring at alle nyere GPS-er i biler har fotovarsler integrert. Hver gang en nærmer seg en fotoboks plinger det i displayet, noe som gjør at mange demper farten rett før. Dette er også med på å bidra til mer «kenguru kjøring, avslutter Voll

Fakta om "kengurukjøring":
• Vanligere blant menn enn blant kvinner
• Vanligere blant unge enn blant eldre
• Skjer oftest blant bilister i Oslo og Akershus
• Samtidig er det 15 prosent som aldri bremser ned.
• 65 prosent svarer at de ofte eller av og til bremser ned for å øke farten igjen.