15. oktober skal hoveddelen av den nye gang- og sykkelveien mellom Lillevåje og Bjørknes, rett over grensa til Tvedestrand stå ferdig.

Men først 27. juni neste år, vil den sørge for at også myke trafikkanter kan komme seg trygt mellom Arendal og Tvedestrand.

Flytter E18

I samme prosjekt flyttes også deler av dagens E18, for i sikre den mot ras ut i Jorstadvannet. Det er der rasteplassen i dag er plassert, på grensen mellom Arendal og Tvedestrand.

– Det har gått et par store ras her for en del år siden, så det har i lengre tid vært et ønske å flytte veien, sier kommunikasjonsrådgiver Inger Sigridnes i Statens vegvesen.

Dermed blir det en litt anderledes sving på den nye strekningen, som vil ligge på solid steingrunn.

– Deler av den flyttede veien, vil stå klar 15. oktober, opplyser byggeleder Anders Herman Hermansen.

Vest først

Der er den delen av anlegget som ligger i Arendal kommune, som vil stå ferdig først. Så, fortsetter entreprenøren med de siste 850 metrene av gang- og sykkelstien, samt 400 meter flyttet E18.

– Vi vil nok jobbe parallelt her, og kanskje blir vi ferdig før fristen på 27. juni, sier byggeleder Hermansen

Aust-Agderpakka

Pengene til veiprosjektet på kommunegrensa til Tvedestrand, komer fra Aust-Agderpakka, som henter penger fra den nye bomstasjonen mellom Lillesand og Kristiansand.

60 millioner er satt av til flyttingen av E18 og gang- og sykkelstien fra Lillevåje til Bjørknes.

115 millioner skal brukes på 9 kilometer gang. og sykkelsti fra Storemyr i Lillesand, til Birkeland.

Sammenhengende trygghet

Begge prosjektene kommer fordi det satses i Nasjonal transportplan på økte muligheter for myke trafikanter.

Mellom Lillesand og Birkeland har det i forkant rast en diskusjon om det skulle bygges sykkelvei, eller gang- og sykkelsti.

Vegvesenet falt ned på det mest allsidige.

– I begge ender er det flere gående enn syklende som trenger en trygg plass å bevege seg, og farten på strekningen var uansett for høy for en sykkelvei langs hovedveien, forteller prosjektleder for planleggingen av anlegget, Birgith Jørgensdottir Reinskås.

Sprenger vekk fjell

Anbudet for arbeidene mellom Lillesand og Birkeland er enda ikke lyst ut, men vegvesenet håper på byggestart i høsten 2014.

– Derfra blir det nok kontinuerlig jobbing, for det er mye fjellarbeid, som kan gjøres når som helst på året, sier byggeleder Åvald Bakken.

Blant annet mellom Tveite og Eikeland er det et fjell som må sprenges vekk, for å gi nok plass til både biler og gående.