Bydel Vestre Aker har sjelden hatt nye veier som kan navngis. Denne myndighet ligger til bydelsutvalget med mindre det er navneskifte. Da er BU høringsinstans. I sin tid ble mitt forslag om å hedre Tore Hals Mejdell (mangeårig leder av bydelsutvalg og styret i Samfunnshus Vest) enstemmig vedtatt da Austliveien måtte deles.

Ellers har man kun brukt navn som Golfstubben, Dagalistien etc i tillegg til det mer kuriøse Akevittsvingen i Sørkedalen.

Navngivning krever en bred prosess der velforeninger, historielag og beboere må trekkes inn før vedtak fattes. Det var derfor noe underlig at SV nå har foreslått å navngi en vei på Slemdal efter diplomaten Frode Nilsen når reguleringen der er ferdig om en gitt tid.

Og mer underlig at bydelsdirektøren innstiller på det samme. Vel gjorde Frode Nilsen en flott innsats som menneskerettighetsforkjemper, han bodde en tid i bydelen før han flyttet til Ullern, men å fremme ett navn nå er prematurt. Heldigvis sørget Oscar Husebye (Høyre) for at et flertallsforslag vant, et forslag som innebærer at Frode Nilsens navn tas med i den videre prosessen samtidig som det bør finnes en plass til Gunnar Sønsteby. Og hvem rager vel høyere en krigsveteranen Gunnar Sønsteby som bodde på Gråkammen?

Personlig synes jeg nå man primært bør hedre kjente kvinner. I Nordre Aker, det burde være et godt eksempel for Vestre Aker, navngir man nå en vei efter legendariske idrettsstjerne Laila Schou Nilsen. I Vestre Aker burde man ha hedret Norges første kvinnelige statsråd Kirsten Hansteen med en vei. Jeg foreslo det i sin tid, men forslaget fra Obos om Voksenhagen (for øvrig på Hovseter) vant frem. Ellers må som fremtidige kandidater fra vår bydel nevnes: Norges og Europas første kvinnelige advokat, Elise Sem. Videre første kvinnelige justisminister, Elisabeth Schweigaard Selmer, vår første kvinnelige universitetsrektor, Lucy Smith, første kvinnelige høyesterettsdommer, Lilly Bølviken (bodde her på slutten av livet) , barnepsykiater Nic Waal, skuespillet Tordis Maurstad og de kjente NRK-profilene Kari Borg Mannsåker, Ada Haug Grythe og Mette Bleness.

Og skulle man også hedre våre verdige mannlige bydelsborgere, har vi kandidater som tidligere finansminister Per Kleppe, tidligere utenriksminister Knut Frydenlund, tidligere justisminister og Milorgsjef Jens Christian Hauge, skuespillerne Per Aabel og Toralv Maurstad, komponisten Alfred Jansson, NRK-profil Odd Grythe og forfatteren Sigurd Hoel (som bodde nederst i Holmenkollveien til han døde i 1960).

Med andre ord: Her er mange navn. Gå ikke ut med ett for så å evt binde det opp. Her må alle interesserte være med i en bred prosess.