SKØYEN: Beate Siebke-Løge, prosjektleder i Plan- og bygningsetaten for Fjordbyen Vest, presenterte like før påske «Status for områderegulering», i et kontaktmøte med representanter for velforeninger og politikere i Bydel Ullern. Områdereguleringen tar utgangspunkt i at Skøyen er ett av flere kollektivknutepunkter i byen.

Byplangrep

Områdereguleringen for Skøyen er beregnet ferdig politisk behandlet tidligst i løpet av 2017. I mellomtiden opererer PBE med et «Byplangrep» som ble innstilt av det forrige byrådet.

På grunn av et rush av saker med store utbyggingsprosjekter over hele Skøyen-området, kunne ikke alle disse settes på vent inntil en områderegulering er på plass. Det betyr at PBEs avgjørelser i store byggeprosjekter vil bli retningsgivende for den senere områdereguleringen.

(Saken fortsetter under bildet. Klikk på bildet for større format)

Skepsis

Dette er velforeninger og politikere skeptiske til.

– Byplangrepet var noe nytt som ble introdusert utenom de ordinære strukturene i plan- og bygningsloven. Og i påvente av en områderegulering, så har man fått et «fast track» for noen utbyggere, men ikke alle. Det i selv seg er problematisk, fordi en områderegulering skal sikre en helhetlig plan. Men, når noen store utbyggere får grønt lys så tidlig i prosessen, kan det være en helhet man ikke ser i dag som disse utbyggerne kan ødelegge i fremtiden, sier Høyres gruppeleder i bydelsutvalget, Roger Mollan-Olafsen.

(Saken fortsetter under bildet. Klikk på bildet for større format)

Dispensasjoner satt i system

– I den tiden man arbeider med en områderegulering, så er det byggestopp i området og utbyggere må søke dispensasjon. Et byplangrep er dispensasjoner satt i system, og det tillates at utbyggere går utenom det ordinære systemet, sier Mollan-Olafsen og fortsetter:

– Det kan være at vi i en områderegulering skal ha inn områder for skole og annen sosial infrastruktur. Dette kan vi gå glipp av i den endelige områdeplanen, fordi det ikke ligger inne i Byplangrepet i dag. Det kan også komme nye krav til utbyggerne i områdereguleringen, som i dag ikke ligger i Byplangrepet. Og dette skjer med PBE og rådhusets velsignelse.

Mange elementer

Det er stor usikkerhet knyttet til den endelige områdereguleringen av Skøyen. Hva skjer med Fornebubanen, Hoffsdiagonalen som ny samlevei, ny trase for trikken, bussløsninger, ny jernbaneløsning ved Skøyen stasjon og utvikling av E18 er bare noen av elementene som må avklares før områdereguleringen. Båtopplagstomten i Bestumkilen er også på nytt et element i forbindelse med utbygging og åpning mot fjorden.

(Saken fortsetter under bildet. Klikk på bildet for større format)

– Bydel Ullern har tidligere sagt at båtopplagstomta må åpnes opp for flere brukere og bli en del av begrepet «åpne byen mot fjorden». Det gjelder fortsatt, understreker Høyres gruppeleder.

Deltakere på møtet mente at høyhusene ville danne en barriere mot sjøen i stedet for å åpne området mot Bestumkilen. Det ble også etterlyst skyggediagrammer i forbindelse med behandling av store byggeprosjekter mot småhusbebyggelsen.


Flere nyheter på Akersposten.no:

Mener disse husene aldri skulle vært tillatt

Byantikvaren vil sette Kirkenær-huset på Gul liste

– Vips, så var sykkelen borte!

I Nordre Aker går debatten om høyhus – les mer på Nab.no