OSLO: Det skriver Ruter i en pressemelding.

Hvert år justerer Ruter prisene for å dekke inn de kostnadene kollektivtrafikken får som resultat av økte priser på tjenester ellers i samfunnet, skriver Ruter.

Fra 29. januar økes prisene for alle billettyper, og økningen utgjør i gjennomsnitt 3,7 prosent. Dette tilsvarer indeks for kommunal deflator som settes i statsbudsjettet, og som de siste to årene har ligget under faktisk prisvekst i samfunnet.

Billettinntektene går i sin helhet tilbake til kollektivtilbudet i Oslo og Akershus.

– Billettinntektene er viktige for at vi fortsatt skal ha et attraktivt kollektivtilbud. Også kollektivtrafikken har fått økte kostnader slik som mange andre tjenester i samfunnet, sier markedsdirektør i Ruter, Ellen Marie Rogde.