FRØEN: Sporveien er i gang med arbeidet med nye Diakonhjemmet stasjon. Det skriver Sporveien på sine nettsider.

Stasjonen vil bidra til byutvikling, blant annet gjennom å åpne opp flere områder for publikum. Den nye stasjonen planlegges for eksempel med en gangbro over sporet som vil gi økt fremkommelighet og mulighet for å krysse T-banesporet. Diakonhjemmet stasjonen blir en helt ny, moderne og tilgjengelig stasjon, og vil trolig erstatte to eldre stasjoner

– Sporveien forvalter og utvikler store verdier på vegne av fellesskapet og vårt mål er å fra flest mulig fornøyde passasjerer dit de vil, raskt og trygt. Gjennom denne typen utbyggeprosjekter gjør vi derfor endringer for å bedre tilbudet til de reisende, slik at fremtidens kollektivtilbud i Oslo blir enda bedre enn i dag, sier Jørstad.

I forrige uke skrev Avisa Oslo og Akersposten om planene for den nye stasjonen. Jørstad sa blant annet om de to nåværende stasjonene, Frøen og Steinerud:

– De to stasjonene er ikke gode. Med det mener jeg at Frøen ligger i slak sving, noe som gir stor avstand mellom vogn og plattform, mens Steinerud har smale og korte plattformer. Her får vi en universelt utformet stasjon for alle som skal bo og jobbe i området.

Nytt sykehjem, ny skole, ny campus

I og rundt den nye stasjonen vil nye tilbud bli etablert. Det skal bygges ny videregående skole, nytt sykehjem, campus for den vitenskapelige høgskolen skal utvides, rundt 200 nye boliger skal bygges, ny barnehage etableres og en rekke andre tilbud som kafeer og kantiner vil komme rundt et nytt torg. Det norske Diakonhjem står bak utbyggingen av området, mens Sporveien er byggherre for den nye stasjonen.

Sporveien jobber tett og godt med stiftelsen Det norske Diakonhjem. De stiller til disposisjon rundt 5 mål tomt til byggefasen for stasjonen og til permanent banetrase. Finansieringen av stasjonen er et spleiselag bestående av Diakonhjemmet og Oslo kommune.

Diakonhjemmet stasjon er ferdig med den første fasen av sitt prosjekt, forprosjektet. Dette er en viktig milepæl som legger grunnlaget for det videre arbeidet i prosjektet. Neste fase er detaljprosjektering.

I forrige uke skrev vi om stasjonen:

LES OGSÅ:

Les også Terningkast 5

Anmeldelse av Nydalen-revyen 2023: Vi fikk en tur på første klasse