VESTRE AKER/ULLERN: Når det gjelder Vestre Aker, er trafikken i Griniveien med all tungtrafikken prioritert. Det gjelder strekningen mellom kommunegrensen og Røakrysset. Her foreslås det å redusere fartsgrensen fra 50 til 40 kilometer i timen.

Til grunn for vurderinger av fartsgrenser ligger veiens funksjon, trafikkmengde, områdetype, bebyggelse, aktivitet (spesielt gående og syklende), separering av trafikantgrupper og trafikkulykker.

Innsnevring

Innsnevring av veien er også et middel for å sikre skoleveien. Bymiljøetaten går inn for et slikt tiltak i Bestum skolevei i Bydel Ullern.

Fartshumper

I tillegg foreslår Bymiljøetaten fartshumper i Borgenveien og Charlotte Andersens vei i Bydel Vestre Aker.