Høyrekandidater fra Ullern til bystyret slår rundt seg med lettvinte påstander og svartmaling av det AP-ledete Byrådet, sist Juritzen i Akersposten: «Vi kan nevne ungdom, rus, idretten, veiene - vest kommer verst ut på alt». Hvor har de det fra? Hvor er fakta?

Denne svartmalingen av Byrådet og Oslo Vest kan vi rett og slett ikke godta!

Men valget er også et lokalvalg, et valg av bydelsutvalg. Ullern Arbeiderparti forventer en mer proaktiv holdning til utvikling av Ullern og vi vil søke samarbeid med alle de andre partiene om dette. Hovedsakene våre er:

  • Skøyen blir et grønt, innovativt og arbeidsskapende flaggskip for hele Oslo.
  • Våre seniorer skal ha mulighet til et fullverdig liv og aktiv samfunnsutfoldelse. Og et godt liv for våre demente.
  • Innbyggernes folkehelse og et forsvarlig miljø må gå foran kortsiktige utviklingsgevinster og en for rask gjennomføring av utbyggings- og byutviklingsprosjekter.
  • Ullern skal være en trygg og god bydel hvor barnefamilier trives. Våre skoler skal møte behovene til både den nåværende og den framtidig befolkning. Vi vil ha et variert tilbud til barn og unge nær der de bor.

En stor sak over tiår er utviklingen som vil foregå langs hele kystlinjen fra Bestumkilen, Vækerø, Lilleaker/Lysaker til Fornebulandet. Her må byutvikling, næringsutvikling og det grønne skiftet integreres slik at området fremstår som en grønn, skapende og bærekraftig del av Oslo. Satsningen kan skape titusenvis av nye arbeidsplasser og boliger for enda flere.

Denne omfattende urbaniseringen og utviklingen av Fjordbyen Vest må gis en grønn og bærekraftig retning, samtidig som våre krav til sosial rettferdighet må ivaretas. Den første store saken kommer til bydelsutvalget allerede i høst: Kommuneplanens arealdel.

Utviklingen vil pågå over mange år og vil være avhengig av en kreativ og framtidsrettet dialog og samarbeid mellom alle interessenter for å oppnå målene. Hovedinteressentene er bl.a. Oslo kommune, bydelen, eiendomsbesitterne og utviklerne, befolkningens organisasjoner, næringslivet, akademia og fagbevegelsen. Ved hjelp av moderne inkluderende medvirkning må befolkningen trekkes med og høres.

Her blir det spesielt viktig med konstruktivt samarbeid over partigrensene for befolkningens beste.

En viktig sak har alle partier vært inne på i Akersposten er at bydelene må få mer makt. Ullern Arbeiderparti vil arbeide aktivt for at bydelene skal få styrket sin rolle i behandlingen av og beslutningsprosessen i byutviklingssaker. Konkret bør det utprøves en drøftingsplikt ved uenighet mellom byråd/bydelsutvalg i vesentlige saker. Det siste er særlig viktig med tanke på den store utviklingen som ligger foran oss i utviklingen av Fjordbyen Vest.

Vi har en sterk liste til bydelsvalget med allsidig representasjon, erfaring og kompetanse.

Denne vil vi bruke for Ullern. Høyre har alt for lenge hatt reint flertall i bydelen. Vil du ha økt dynamikk og proaktiv utvikling bør du gi din stemme til Ullern Arbeiderparti, om ikke annet kan du gi noen slengere til våre kandidater!