OSLO: I hvilken fart vi skal bevege oss inn i denne ukjente verdenen, bestemmes av to ting. Først og fremst; hvor fort ønsker vi her i landet at utviklingen skal gå. Dernest; hvor fort har det offentlige behov for at utviklingen skal gå.

– Norge henger etter, og det kan vi ikke fortsette med. Det er kanskje innen e-helsetjenesten at vi vil se de første store endringene sammenlignet med dagens samfunn, sier Cuppen.

Om 20 år er antall mennesker over 80 år, fordoblet her i landet og trenden med ikke å føde så mange barn vil trolig fortsette. Det gapet må det gjøres noe med.

– Vi mennesker fortsetter å bli syke selv om utrolig mange er friske og raske. En del vil ha behov for ulike helse- og omsorgstjenester og annen type hjelp. Derfor må vi finne nye løsninger.

– Og de må være digitale?

– De må ikke være det, men det vil være en stor fordel. Velferdsteknologien har mange gode løsninger. Synd at vi ikke er kommet særlig langt her i landet på dette området. En god del europeiske land ligger langt foran i denne utviklingen, sier Cuppen, som legger til at mange nok føler en viss tilbakeholdenhet med hensyn til at kunstig intelligens skal bli en del av hverdagen vår. Vi er inne i en brytningstid mellom politikk og tekniske muligheter.

Roboter på sykehus

– Vi vil komme til å se roboter på sykehusene. Som sagt vil det bli langt færre som kan ta seg av en sterkt voksende eldrebefolkning. I tillegg vet vi at færre unge mennesker, tar utdanning innen helse- og omsorgsyrkene. Da må vi ta i bruk teknologi for å tette gapet og robotteknologi vil være en del av det.

Nordmenn må trolig slutte å vegre seg imot de tekniske hjelpemidlene.

– Vi vil komme til å trenge dem. Roboter vil helt utmerket klare å utføre en del elementære oppgaver, slik at de ansatte kan bruke tiden sin på viktigere oppgaver.

– Som for eksempel?

– Det er ikke et menneske som nødvendigvis må hente et glass vann til deg.

Det samme gjelder også for andre helseinstitusjoner eller der mennesker møtes og er sammen om noe. Forebygging er viktig. Et av de områdene det satses på innen eldreomsorg, er trim.

– En robot må gjerne sørge for at det blir bevegelse i stedet for stillesitting.

Legen på mobil eller i TV

– I fremtiden kommer vi ikke til å gå til legen på samme måte som i dag. Legen er på mobilen – eller kanskje det blir en samtale via TV?

Legene kommer til å bli mer tilgjengelig, men hvor raskt denne utviklingen går, gjenstår å se.

– Det å bruke digitale hjelpemidler tar tid. Ikke tror noe annet. Digitale løsninger er også tidstyver. Vi må bli mer bevisst på hva og hvordan vi bruker tiden.

– Hva mener du?

– Vi vet at leger i dag bruker omkring åtte timer mindre per uke på pasienter enn for 15 år siden. Det er en hel arbeidsdag og vel så det, som går med til noe annet enn pasientene. Derfor må en også finne en god balanse i det å utnytte arbeidskraften på en god måte.

Cuppen er ikke i tvil om at det må settes større fart på for å utvikle gode e-helseløsninger. I dag sendes resepter direkte til apotekene. Vi får resultater og beskjeder fra legen via pasientsky. Vi kan bestille legetime på nettet – og finne en tid som passer brukeren best.

– Fremtiden vil gi oss fantastiske digitale verktøy – og vi vil komme til å trenge dem.

Folks innebygde vegring eller motstand overfor det ukjente, er med på å bremse utviklingen. For fem år siden trodde mange at velferdsteknologien ville eksplodere. Slik har det ikke blitt.

– Dagens tilbud på området her i landet, viser at det er litt tafatt. Vi kan ikke sitte og vente. Vi må ta del i utviklingen ellers så får vi oss en midt i fleisen.

Hjelpe flere

– Det offentlige må bane vei. Kommunene vil bli tvunget til å ta digitale hjelpemidler i bruk for å kunne hjelpe flere.

– Hvorfor kommer det offentlige seg ikke opp i ringene?

– Politikerne er med på styre farten. Ingen blir gjenvalgt ved å komme med revolusjonerende nye forslag som vil snu opp ned på folks hverdag. En vil på en måte ha det en er vant med og eventuelt bare ta noen små steg av gangen.

– Hvorfor går det fortere i andre land?

– Det har blant annet sammenheng med at der er det mange mennesker og vi få. I andre land tvinges en til å finne nye løsninger for å kunne hjelpe flere.

Selvkjørende biler

– Selv om veldig mange er skeptisk til dette, håper jeg at en innen kort tid kommer lengre med utvikling av selvkjørende biler og at det blir lagt til rette for denne type kjøretøy.

Det vil kunne redusere trafikkulykker og personskader. Det vil bli en vinn-vinn-situasjon.

Det igjen gir færre menneskelige lidelser og mindre belastning på sykehusene.

– Innen helsesektoren blir alle land nødt til å ta i bruk digitale hjelpemidler, sier Cuppen, som minner oss på at det her er snakk om hjelpemidler. Ikke en kunstig intelligens som skal ta over våre liv.

Det lages en del filmsnutter om hvordan fremtiden vi bli.

– Mange ser på disse klippene kun som humor, men virkeligheten vil i løpet av dette ti-året forandre seg så fort at utgangspunktet for det neste ti-året vil bli ganske annerledes, sier Joop Cuppen, som legger til at det selvsagt er de unge som først hiver seg over ny teknologi, mens den eldre garde har en mye mer forsiktig tilnærming til nyvinningene.