LILLEAKER: Onsdag 15. februar kan en høre henne fortelle om norsk maritim historie på den andre siden av jorda. Det skjer på Ullern kultursenter.

- Nordmenn kom til Sør-Amerika som sjømenn, fiskere og utforskere, fortsetter Brøther, som var ambassadør i Chile fra 2000 til 2004. Norge har ikke ambassader i alle landene så Peru og Ecuador falt også inn under hennes arbeidsområde.

- Chile er et meget grisgrendt og langstrakt land med en lang kyst. Selv om de var få, kom nordmenns kompetanse til god nytte.

Hvalfangst

- Hvalfangsten var viktig for nordmenn, fortsetter Brøther og legger til at det var også utforskning av Antarktis.

Fra slutten av 1880-årene spredde den norske hvalfangsten seg til alle kontingenter. Over hele verden fanget nordmenn hval etter Svend Foyns metoder.

- Det var nordmenn som grunnla store deler av den industrien som vokste opp i denne delen av verden, sier Brøther, som har en lang karriere bak seg i Utenriksdepartementet (UD). Hun har også vært ambassadør i Venezuela og Canada samt hatt mange lederstillinger i UD.

Antarktis

Flere land har gjort krav på å eie til landområder på dette store kontinentet – deriblant Norge. Troll er Norges forskningsstasjon i Antarktis.

I chilensk historie er det særlig viktig at det var en nordmann som plantet det chilenske flagget i Antarktis og dermed sikret landet sin sektor under den kommende Antarktistraktaten. Også på felt som fiske og shipping ble nordmenn sentrale, og i dag er det fiskeoppdrett som er det store samarbeidsfeltet.

Chile

Spanjolene kom til landet i det 16. århundre. I 1818 erklærte landet sin uavhengighet. Fra 1973 til 1990 var det general Augusto Pinochet, som styrte landet. Makten fikk han etter et statskupp.

I dag er Chile en av Sør-Amerikas mest stabile og velstående land. Det er også blant de ledende latinamerikanske land når det er snakk om menneskelig utvikling, konkurranseevne, inntekt per innbygger, økonomisk frihet og lavt korrupsjonsnivå. Det rangerer også høyt når det er snakk om pressefrihet og demokratisk utvikling.

Onsdag 15. februar kan du høre Mona Elisabeth Brøther på Ullern kultursenter fortelle om vår felles maritime historie. Foredraget begynner klokken 12.00.