FROGNERSETEREN:Tirsdag har nestleder i Byutviklingskomiteen, Camilla Wilhelmsen (Frp), fremmet følgende forslag:

Bystyret ber byrådet utrede mulighetene for en forlengelse av Holmenkollbanen fra Frognerseteren til Tryvannshøyden og fremme sak om dette for bystyret.

Kolossal befolkningsvekst

– Da saken om forlengelse av Frognerseterbanen ble tatt opp for 10 år siden, ble blant annet kundegrunnlaget vurdert som for dårlig da saken kom til behandling i 2008. Siden har det skjedd mye, både med hensyn til befolkningsøkning og ikke minst med hensyn til friluftsaktiviteter og tilbud i Tryvann-området, sier Wilhelmsen.

Fra 2006 til i dag har befolkningen i Oslo økt fra 530.000 til 660.000 personer.

– Det betyr en befolkningsøkning på nærmere 25 prosent, og alle vet at det er forventet en kolossal befolkningsvekst det neste tiåret. Økende fortetting langs hele banen, gir også et større kundegrunnlag. Besøket til de utvidede aktivitetene rundt Oslo Vinterpark og Oslo Sommerpark er noe helt annet i dag enn for ti år siden, samtidig som de ulike aktivitetene rundt Holmenkollen tiltrekker flere besøkende. Behovet for å nå tilbudene i Marka er sterkt økende, og vi må finne en miljøvennlig løsning for å få brakt folk til området, sier Wilhelmsen.

Sprengt veikapasitet

Det er Vestre Aker Frp som har initiert denne saken på nytt. Styremedlemmene Inger Marie Ytterhorn og Arne E. Boysen mener at det er forkastelig at tusenvis av biler skal frakte friluftsfolket til Tryvann.

– Vi ser jo at veikapasiteten og parkeringskapasiteten rundt Tryvann for lengst er sprengt og da særlig i helgene. Jeg tenker med gru på om det skulle skje en alvorlig ulykke i området, uten mulighet for utrykningskjøretøyer å komme frem, med stillestående køer i to retninger og med biler som sirkulerer på leting etter ledig parkeringsplass. Skibussen blir også stående i den samme køen, understreker Boysen.

– Miljømessig er det også helt forkastelig. Med stasjon på Tryvann kan vi gi et tilbud som gir en effektiv adkomst til Marka. Uten store inngrep kan man for eksempel følge den gamle traseen frem til den gamle Sporvognhytta, som ble brukt da Tryvannstårnet ble bygget. Derfra kunne det anlegges en kort tunnel frem til Tryvann. Det har også vært planer for en trasé rundt Øvresetertjern. Dette er noe ekspertene må utrede, sier Boysen.

Økende miljøbevissthet

– En voksende befolkning skal ha god tilgang til friluftsliv. Siden 2006 har det skjedd mye med hensyn til økende miljøbevissthet og i et folkehelseperspektiv er vi en helt annen situasjon enn tidligere. En annen side ved dette er at fremføring av Frognerseterbanen til Tryvann vil bli en magnet for turistene, som lettvint kan komme til toppen av Oslo. Banen kan også erstatte mange av de utallige turistbussene på veien, sier Ytterhorn.

Nytt Tryvannstårn

– Man kan også tenke seg et enkeltspor frem til Tryvann og sammen med for eksempel stasjon under bakken vil inngrepene i Marka blir vesentlig mindre, sier Wilhelmsen, som vil ha ulike alternativer utredet.

– En annen side ved dette er at Tryvannstårnet ikke lenger har noen funksjon. I 2017 fases alle allmennyttige egenskaper ut og Tryvannstårnet blir bare et tomt skall. I likhet med Holmenkollbakken kan tårnet rives og bli erstattet av et nytt tårn. Det er ikke første gang at det skjer i Tryvannstårnets historie. I samarbeid med private interesser kan et nytt tårn komme på plass som en virkelig turistattraksjon, med for eksempel en roterende restaurant på toppen. Området med sin fantastiske utsikt er unikt og med stort utviklingspotensial. Jeg mener også at på denne bakgrunn, vil det være høyst reelt at private vil være med på et spleiselag og medfinansiere videreføringen av T-banen til Tryvannshøyden, sier Wilhelmsen.

Ser til Gaustatoppen

– Tenk deg å sitte på en restaurant å kunne se helt til Gaustatoppen på den ene siden, videre inn i Marka og så utsyn helt til Sverige og til slutt med panorama over byen og Oslofjorden. Dette lar seg gjennomføre. Bare se hvilken suksess Tyholt-tårnet i Trondheim har blitt, sier Boysen.

Er disse idenene smart? Gi ditt svar i gallupen!

LES OGSÅ: Oslo Vinterpark åpnet

Så å si utsolgt på rekordtid

«Rask psykisk helsehjelp» for alle

Ingen mindreårige flyktninger til Montebello

Bydel Ullern får to millioner i forelegg på grunn av omsorgssvikt

– Helt Fleksnes på Hovseter!

INGEN respekterer fartsgrensen

Du følger vel Akersposten.no på Facebook? Hvis ikke, gjør det her!