SKØYEN: Stikkordet er Nabolagsfabrikken, som har fått nye lokaler i Drammensveien 126 på Skøyen. Akersposten kommer inn i lyse og vennlige lokaler og blir ønsket velkommen av Kjerstin Bjerka og Jorunn Sollihøgda, som begge sprudler av entusiasme.

Alle kan være med

- Skøyen har mange innbyggere og er i rivende utvikling. Med Nabolagsfabrikken skal vi skape noe helt nytt og aktivisere lokalsamfunnet på en bærekraftig måte i samarbeid med en rekke aktører. Alle kan bruke Nabolagsfabrikken, det er et slags urbant fellesrom i nabolaget vårt. Vi håper at Nabolagsfabrikken kan bli noe større og mer permanent etterhvert, men for å få til det må vi vise at vi sammen kan få dette til å fungere. Vi starter i det små, med ambisjoner om noe større åpner Bjerka, som sammen med Aida C. Lopez, er initiativtakere til Nabolagsfabrikken.

- Her kan alle være med. Selv er jeg pensjonist nå og er blitt inspirert av de unges engasjement som kommer alt fra unge mennesker med barn til aktive eldre i nabolaget til gode. Dette er et veldig viktig initiativ, sier Sollihøgda, som bidrar med alt fra å arrangere byttemarked til å utføre regnskap for prosjektet – alt på frivillig basis.

Nabolaget en viktig ressurs

Og hva er så Nabolagsfabrikken? På hjemmesiden står det blant annet:

Nabolagsfabrikken er for alle naboer. Hvor mye du engasjerer deg og hvordan er opp til deg.

Nabolaget er deg og mange andre, sammen

Nabolagsfabrikken mobiliserer og engasjerer nøkkelaktører til utvikling av et felles prosjekt på Skøyen: bydel, frivillige organisasjoner, lokalt næringsliv, stedsaktivister, eiendomsutviklere og beboere i nabolaget.

Prinsipper:
• Nabolaget som viktig ressurs: vi ønsker å legge til rette for bedre utnyttelse av nabolagets kapasitet og engasjement.
• Alle kan bli med: vi skaper rom for positivt samarbeid mellom naboer, privat næringsliv, bydelen og frivillig sektor.
• Fokus på resultater: vi setter i gang lokale prosjekter som betyr noe for mennesker og planeten.

Og et av prosjektene som allerede er i gang er byttemarkedet som er etablert i ledige lokaler på Øvre Silkestrå. Det er gjort i samarbeid med Nærbutikken Skøyen og borettslaget Øvre Silkestrå.

Saken fortsetter under bildene

Vil få gjort ting nå

- Nabolagsfabrikken er nå i gang for alvor og førsteprioritet nå er å aktivisere lokalet i Drammensveien som en god møteplass. Her kan hvem som helst kontakte oss når vi har åpent og her kan det skapes ulike arrangementer og aktiviteter. I dag skal vi for eksempel ha syverksted og det er rom for så mye mer. Vi jobber med en aktivitetskalender og vil invitere til ulike ideverksteder om nabolaget vårt. Vi vil få gjort ting nå, sier en utålmodig initiativtaker.

Lokalene i Drammensveien er et resultat av samarbeid med næringslivet og er møblert gjennom gaver fra lokale bedrifter, i all hovedsak dreier det seg om gjenbruk. I tillegg har flere bedrifter bidratt med penger og tid i et stort lokalt spleiselag.

- Selv om vi som startet dette har arbeidserfaring og kompetanse når det gjelder bærekraftig byutvikling, så er dette pilotprosjektet på mange måter ukjent farvann. For å si det sånn, vi bygger båten mens vi seiler, sier Bjerka, som understreker at bærekraft er en viktig pilar i dette prosjektet.

Les også: Skøyen 2018: Disse gutta vil gjøre nye Skøyen levelig

Solid nettverk

- Vi ønsker å skape et lokalmiljø med flere møteplasser og tilbud som bidrar til trivsel og sunne omgivelser for alle. Sammen kan vi skape alternativer som betyr noe i hverdagen vår på Skøyen. Vi ønsker at folk skal ha flere valg når det gjelder hva vi kan gjøre og hvordan vi kan gjøre det i nabolaget vårt.

På den ene siden av lokalet står «Inspirasjonsveggen» med innspill til hva som kan drive prosjekter fremover og som favner det å bringe mennesker sammen kombinert med aktiviteter med bærekraft i bunnen. Stikkordet er gode møteplasser.

- Det som også er viktig i dette bildet er å etablere et solid nettverk. Vi er glade for responsen vi er blitt møtt med i den sammenheng. I dag har vi et tett og godt samarbeid med mange aktører som representerer privat næringsliv, bydelen og frivillige organisasjoner, sier Bjerka.

Utrolig gøy

På dette tidspunktet entrer leder av Skøyen Grunneierforum, Emil Paaske, lokalet sammen med Silje Kristiansen, markeds- og kommunikasjonssjef hos Oslo Metropolitan Area (OMA). Med seg har Paaske en sjekk, hvor det tydelig står 300 000 kroner.

Begge representerer viktige samarbeidspartnere for Nabolagsfabrikken. Skøyen Grunneierforum består av grunneiere/utbyggere i Skøyen-området, mens OMA er en organisasjon med et stort nettverk i Oslo, som jobber med byutvikling på tvers av eiendomsbransjen, myndigheter, næringsliv og innbyggere. Skøyen Grunneierforum er en del av dette og det er grunneierforumet som er giverne til Nabolagsfabrikken.

- Vi synes det er utrolig gøy det som Nabolagsfabrikken gjør og har fått til. De jobber stort med byutvikling i et langsiktig perspektiv, samtidig som de holder fast ved det små og nære. Dette lokalet som møteplass med sine aktiviteter er et godt eksempel på det. Det å bygge gode nabolag i en by kan være vanskelig og derfor er initiativet så viktig. Dette er en viktig del av utviklingen av Skøyen og det er viktig del av en medvirkningsprosess. Derfor er også grunneierforumet positive til tiltaket, sier Paaske.

- Jeg synes det er fantastisk. Nabolagsfabrikken har blitt en arenabygger for byutvikling og medmennesker i praksis. Det varmer et OMA-hjerte, sier Kristiansen.

De første spirene

At pengene kommer godt med er vel en underdrivelse å si. Bjerka og Sollihøgda vet gledelig at disse midlene er viktig for driften.

- Tusen takk. Dette er jo starten på noe nytt og Skøyen Grunneierforum har i likhet med flere andre vært en solid støttespiller fra starten av. Forutsetningene blir bedre og bedre med det nettverket vi har fått med en offentlig og privat miks. Flere har blitt involvert og nå jobber vi med å forankre og utvikle samarbeidet, sier Bjerka.

Sollihøgda sammenlikner det som skjer med den store planten i lokalet.

- Det var ikke mye liv i den da vi fikk den til gjenbruk, men så kom de første spirene – og se nå! Den har vokst seg kraftig og fin. Slik vil vi at Nabolagsfabrikken skal utvikle seg, sier Sollihøgda.

Lavterskeltilbud

Bjerka understreker at Nabolagsfabrikken er et lavterskeltilbud.

- Hit kan du for eksempel komme og høre på foredrag, delta på et arrangement eller komme med ideer og innspill på aktiviteter og møteplasser. Ikke noe prosjekt er for stort eller for lite. De som vil utvikle prosjekter får rom til det også. Det som er viktigst er at vi kan møtes og holde sammen. Jeg vet at det er utrolig mye kompetanse i et nabolag, som vi alle kan dra nytte av, avslutter Bjerka.

Finn ut mer om Nabolagsfabrikken og hvordan du kommer i kontakt med dem ved å følge denne linken.