Jeg tror ikke det er noen som klarer å se noe positivt i de tiltakene og det arbeidet som er utført på Vinderen.

Det er laget en sykkelsti som har ingen reel funksjon, vi har fått en stor grå, hard flate og adgangen til seniorsenteret er vanskeliggjort. I tillegg er veien blitt så smal at det oppstår farlige situasjoner. I det minste kunne man forventet at det var en plan for den store nye grå flaten, noe grønt kunne vel vært fint?

Røa torg kan være en inspirasjon, der er det laget flere mindre grønne områder som bryter opp alt det grå.

Jeg vil sende en utfordring til eierne av Vinderentorvet, som jeg forstår eier en del av plassen utenfor, og Bymiljøetaten til raskt å sette seg ned å finne en løsning. Løsningen bør inkludere å lage en busslomme for de Rosa bussene og drosjer, fotgjenger elt, forskjønning av de grå flatene og fjerning av sykkelstrekket. Dette bør være en overkommelig oppgave som kan prosjekteres raskt.