(Avisa Oslo)

1. september 2022 kommer den varslede økningen på bompenger i Oslo kommune.

Pressesjef i Norges Automobil-Forbund (NAF) mener økningene kommer som et resultat lite kontroll på Oslopakke 3 som er en plan for veiutbygging og kollektivtrafikk i Oslo og Akershus.

– Da det ble lansert kalte vi det desperate økninger. Det handler om å dekke opp kostnader for prosjekter som har løpt ut av kontroll, sier Ingunn Handagard til Nettavisen.

– Det vitner om at hele systemet med bompenger er sårbart og bør legges om, legger hun til.

Kraftige økninger

I rushtiden i indre ring vil økningene være 13 kroner per passering for dieselbiler, 8 kroner per passering for elbiler og 12 kroner per passering for bensinbiler og ladbare hybrider.

I indre ring før økningen som kommer 1. september betaler en bensinbil 22 kroner, en dieselbil 24 kroner og en elbil 9 kroner i rushtiden.

Totalprisen fra 1. september blir 37 kroner for dieselbiler, 34 kroner for bensinbiler og 17 kroner for elbiler i rushtiden.

Utenfor rushtiden vil økningene i indre ring tilsvare 12 kroner per passering for dieselbiler, 9 kroner per passering for elbiler og 10 kroner per passering for bensinbiler og hybrider.

På bygrensen og i Osloringen kommer økningen på:

6 kroner både i og utenfor rushtid for dieselbiler. Elbiler vil måtte punge ut med 6 kroner mer per passering i bygrensen og 8 kroner mer per passering utenfor rushtiden.bensin- og hybridbiler vil få en økning på 6 kroner per passering i og utenfor rushtiden.

Se oversikten her:


Indre ring (i dag)

Bygrensa og Osloringen (i dag)

Fra 1. september 2022

Bensinbil utenom rush

18 kr

22 kr

28 kr

Dieselbil utenom rush

20 kr

26 kr

32 kr

Elbil utenom rush

5 kr

6 kr

14 kr

Bensinbil i rush

22 kr

28 kr

34 kr

Dieselbil i rush

24 kr

31 kr

37 kr

Elbil i rush

9 kr

11 kr

17 kr

Tallene er hentet fra Fjellinjen. Ytterligere økninger kommer 1. januar 2024.

Handagard forteller at undersøkelser gjennomført i januar 2021 viser at omtrent en tredjedel i Oslo sa at daværende takster er for dyre for deres økonomi.

– Mange vil slite med en økning på 500 kroner i måneden.

Et foreldet system

Det er heller ikke så lett for alle å bytte til kollektiv, understreker Handagard.

– Men for de som er avhengige av bilene blir det ikke slik at det er automatisk en buss på plass. Folk tar ikke den bilturen for gøy.

I tillegg mener NAF at kollektivtilbudet i Oslo bør bli bedre, før man setter i gang restriksjoner på bilkjøring.

– Fornebubanen blir ikke ferdig før om mange år. Det samme med nytt signalsystem for T-banen, som er ett av prosjektene som skal finansieres nå. Her betaler man lenge før man ser effekten.

Handagard mener dagens system går imot sin hensikt.

– Hele poenget med bompengene er jo å få færre til å kjøre bil. Samtidig er politikerne avhengig av bompengene for å finansiere prosjekter. Regnestykket går ikke opp fordi de må stadig øke takstene når elbilandelen blir høyere.

– Samtidig er vi sterkt kritisk til å øke takstene også for elbilistene.

Så lenge bompengene økes uten at kollektivtilbudet blir bedre blir det bare å sende en ekstraregning til de som ikke har alternativer til bil i dag, mener NAF.

– Det viser at bompenger som system er helt foreldet. Man må få en annen måte å finansiere prosjekter på.

Nettavisen har kontaktet byrådet for en kommentar uten hell.

Prosjekt ut av kontroll

I tillegg påpeker at Handagard at de nye bompengesatsene minsker forskjellen i rushtiden.

– Insentivene til å kjøre på tider med mindre kø svekkes.

Organisasjonen mener staten må finansiere byggingen av infrastruktur. Handagard mener Fornebu-prosjektet løper helt ut av kontroll.

– Det har blitt forferdelig dyrt og er et symbol på alt som er galt med norsk samferdsel.

Dette begrunner hun slik:

– Det tar for lang tid, i dette tilfellet nesten 10 år før en spade sto i jorda. Det planlegges for dårlig og kostnadene løper løpsk, og til slutt må bilistene ta regningen.