VESTRE AKER: Etter mange rapporter fra beboere om problemer med fremmedparkering i Frøen-området og Holmengrenda og appeller gjennom "Åpen halvtime" i bydelsutvalget (BU), har BU gjort nytt vedtak når det gjelder beboerparkering.

Les også: Trygler om beboerparkering

Særlig skolebarna

Nei til beboerparkering har i stor grad vært et prinsippspørsmål i bydelsutvalget, som i 2012 vedtok at det var lite relevant å innføre beboerparkering i Vestre aker. Det siste året har området Frøen innenfor dagens bomring fått føle presset, etter at de tilgrensede nabobydelene Ullern og Nordre Aker har innført beboerparkering i en rekke veier. Mange henvendelser har kommet fra dette området, hvor de ber om at beboerparkering blir innført etter store problemer med fremedparkering på smale villaveier. Flere får ikke parkert i nærheten av egen bolig, samtidig som det er mye uvettig kjøring og parkering som truer mange skolebarn.

Også Holmengrenda ovenfor Holmen stasjon har mange av de samme problemene og har beboere har bedt om beboerparkering. Mer enn 70 skolebarn må forholde seg til fremmedtrafikken inn og ut av den fortausløse veien. Med sin nærhet til Holmen stasjon har veien vært et populært sted for fremmedparkering.

Les også: Bogstad leir: Nå må de rydde opp i kaoset

To års forsøksordning

Bydelsutvalget har lyttet til beboerne og har satt seg inn i problematikken. Under siste BU-møte ble det vedtatt å innføre beboerparkering i de nevnte områdene. Vedtaket fra et nesten enstemmig bydelsutvalg lyder som følger mot Frps stemme:

"Vestre Aker bydel innfører som følge av særskilte utfordringer en forsøksordning på to år med beboerparkering for Apalveien, Villaveien, Lille Frøens vei, Frøensalléen, Gjenveien og Holmengrenda. Beboerparkering innføres så snart det er gjennomførbart for Bymiljøetaten.

For Charlotte Andersens vei ønsker bydelen at Bymiljøetaten foretar befaring med vurdering av ny parkeringsforskrift, spesielt for delen nærmest Tuengen allé."

Beboere i Charlotte Andersens vei har også fått merke fremmedparkeringen, men BU mener at problemene her kan løses gjennom for eksempel parkeringsforbud.

Beboerparkeringen betyr at beboere som søker det kan få beboerparkering mot en årlig avgift på 3000 kroner. Andre må betale parkeringsavgift på timebasis med makstid.

Les også:

Nye regler for beboerparkering

Følg Akersposten på Facebook