Sammen med Amedia og Sparebankstiftelsen DNB deler Akersposten og andre lokalaviser i Oslo, ut 750.000 kroner til foreninger og organisasjoner i vårt område.

– Det er en viktig oppgave for oss som en samfunnsinstitusjon i Vestre Aker og Ullern å bidra med økonomiske midler til aktiviteter og tiltak for barn og unge, sier Fredrik Eckhoff, ansvarlig redaktør i Akersposten.

Derfor inviterer Akersposten, i samarbeid med Avisa Oslo, Nordre Aker Budstikke, Sagene Avis og Nordstrands Blad, lag og foreninger i vår bydel og resten av byen til å søke om midler.

For Akerspostens del blir det første gang vi er med i denne ordningen, men Amedias lokalaviser andre steder i landet har delt ut midler også tidligere, til stor interesse. Vi håper det vil komme inn mange søknader når dette blir tilgjengelig også for lag og foreninger i bydelene Vestre Aker og Ullern

Pengestøtten fra Akersposten inngår i en ordning som omfatter lokalaviser over hele landet som er eid av Amedia. Til sammen skal det deles ut 25 millioner kroner i støtte til åpne aktivitets- og fritidstilbud og annen ideell virksomhet i regi av lokale lag og foreninger i de kommunene som avisene dekker.

750.000 kroner i Oslo

I Oslo går altså Akersposten, Nordstrands Blad, Avisa Oslo, Nordre Aker Budstikke og Sagene Avis sammen om en pott på 750.000 kroner.

Utdelingen skjer i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB. Utlysningen av 25 millioner kroner i støtte skjer i tråd med formålet til Amediastiftelsen: «Eie norske aviser og tilknyttet virksomhet. Virksomhet som eies skal drives på forretningsmessig grunnlag. Stiftelsen kan bruke av sitt overskudd til å gi bidrag til allmennyttige formål.»

Søknadsfristen er 1. mars.

Deretter skal en lokal tildelingskomité, bestående av redaktørene i Oslo-avisene og eksterne medlemmer, bestemme hvilke tiltak som skal tildeles midler. Offentliggjøring av hvem som får midler skjer 15. mai.

Søknader kan bare leveres gjennom denne søknadsportalen: amedia.no/soknad