Kari Anne Flaa, beboer i Ostadalsveien på Røa, har gjort en henvendelse til blant andre Ruter, Bymiljøetaten, Bydel Vestre Aker, politiet og lokalpolitikere. Med hennes tillatelse publiserer vi dette. Red.

For å ta igjen tapt tid siden bussen var forsinka? Det er så uforsvarlig som det går an. Nå er jeg lei, sint, fortvila og ikke minst redd! Jeg rapporterte i sin tid en alvorlig hendelse til Ruter i 2016, gutten hadde vært død om han hadde falt i møte med bussen. Standardsvar fra Ruter om at de skal ta det opp med underleverandør, ønsker jeg meg derfor denne gang frabedt, det er respektløst.

Jeg rapporterte følgende i 2016: "31.5.16 kom 46-bussen dundrende ned Ostadalsveien fra Ullerntoppen på vei til Aslakveien kl. 8.02. Et barn syklet i gata og ble tutet på av bussen. Forståelig at bussjåføren ønsker å gi beskjed om at han kom. Men totalt uforståelig at han ikke sakket ned farten, han bare ralla på videre, og sykkelen kom seg så vidt opp på fortauet før bussen suste forbi med et halvhjertet forsøk på å svinge bitte litt unna. Langt over 30! Han er ikke den eneste. Hadde i tillegg barnet satt sykkelhjulet fast i fortauskanten og veltet eller fått skrens vurdere jeg situasjonen dithen som farlig for barnet."

Den gang prøvde jeg å rapportere diplomatisk. Det var et feilgrep. Det var ikke bare farlig for barnet, det var dødsfarlig. Men sånn har det vært i gata vår i mange mange år. Jeg forstår ikke hvorfor det aksepteres av tjenestetilbyderen Ruter?

Jeg må derfor be om tilbakemelding fra Ruter på hvorfor 46-bussen til stadighet råkjører, og ikke bare litt over fartsgrensa, men mye! Det er rett og slett snakk om mye vill og uforsvarlig kjøring hvor de aldri i verden hadde klart å stoppe om det hadde vært nødvendig. Hva er det som gjør at brudd på vegtrafikkloven gjentar seg hver dag på denne ruta? Dere må være klar over det, i og med at flere har meldt i fra. Hva er det som gjør at noen ansatte på 46-bussen føler de kan tillate seg dette? Jeg ønsker svar.

Hva er det som gjør at Ruters opplæring av enkelte ansatte ikke er tilstrekkelig og at noen ansatte føler de er hevet over loven? Passasjerer har sagt i fra til sjåfører uten nytte, passasjerer har sagt i fra til Ruter uten nytte, passasjerer har sendt video av speedometer for å vise råkjøringen, uten nytte det også. Ingen tar oss på alvor, det er liksom ikke så nøye. Hvilken holdning er dette? Bare å fortsette på to hjul i svingen både nedover og oppover Ostadalsveien/Aslakveien? Jeg ønsker forklaring på hvorfor dette er innafor i deres bedrift, Ruter. Så må jeg presisere at dette ikke gjelder alle sjåførene, men vi opplever råkjøring hver eneste dag.

Jeg må også be om tilbakemelding fra politiet på hvorfor det ikke utføres fartskontroller i Ostadalsveien/Aslakveien. Det har blitt ringt inn behov for dette i tidligere år, forteller naboer. Men de som ringte ble bare godsnakka med, følte de. Jeg vet at det ikke bare er å bestille fartskontroll, men dette har lenge vært et kjent problemområde.

Til Bymiljøetaten vil jeg takke for flere 30-skilt skilt og innsnevringsfelt, men det hjelper dessverre ikke på 46-bussens villmannskjøring i resten av gata. Her må andre fartsreduserende tiltak på plass. Å tillate fartshumper med et felt i midten som gjør at busser og andre store kjøretøy bare kan kjøre i mellom uten å måtte redusere farten var et feilgrep. Vær så snill å rette opp!

Vi som bor her, har ikke noe handlingsrom, det er svært fortvilende! Vi blir ikke lytta til, vi blir ikke hørt. Hvorfor er det ingen som vil hjelpe oss? Utrygg skolevei og bomiljø er alvorlig. Jeg sender derfor denne oppfordringen også til våre politikere i bydelsutvalget i håp om at de kan bistå med løsninger til fartsreduserende tiltak for buss i Ostadalsveien/Aslakveien.

Hva er det jeg ønsker?

Jeg ønsker bedre skolering av sjåfører, for kompetansen hos mange ansatte på 46-ruta er svært mangelfull.Jeg ønsker en holdningsendring og at alle Ruters ansatte forstår at den type råkjøring som bedrives med buss faktisk kan drepe og at det vil være sjåførens skyld.

Jeg ønsker at brudd på vegtrafikkoven ikke aksepteres, Ruter må få kontroll på sjåførene sine (dem det gjelder)! Se spesielt paragraf 13. Det skal kjøres hensynsfult og ikke dundres i vei!

Jeg ønsker meg fotobokser med strekningskontroll.Jeg ønsker meg fartskontroller.Jeg ønsker meg nye hele (ikke halve!) fartsdumper tilpasset fartsgrensen som er 30 for alle!

Jeg ønsker meg at dere alle spiller på lag med oss beboere i Ostadalsveien/Aslakveien.

Jeg ønsker meg at dere tar oss beboere på alvor, det er det ingen i området jeg kjenner til som føler per nå.

Jeg ønsker meg at dere alle vil hjelpe oss med å få et godt bomiljø og trygg skolevei!

Jeg ønsker meg at jeg slipper å måtte melde i fra om møtehendelser mellom barn og buss i framtida!

Og til slutt ikke bare ønsker jeg, men forventer fra alle et svar med gode løsningsforslag.