LILLEAKER: Mustad Eiendom og CC Vest vant nylig prisen Årets kjøpesenter i Nordic Council of Shopping Centres’ kåring. Butikkene på CC Vest er også de mest fornøyde i hele landet i undersøkelsen til Norsk Leietakerindeks som nylig ble offentliggjort.

Som kontorutleier er Mustad Eiendom også helt i toppen, med en andreplass nasjonalt. Nå skal eiendomsselskapet på Lilleaker gå ett steg lenger, og har utviklet en undersøkelse som skal måle trivsel og livskvalitet på nabolagsnivå. – Når vi skal utvikle området må vi vite mer om hva som skaper det gode liv og et godt sted, ikke bare i, men også mellom husene, sier Herman Dyrø i Mustad Eiendom og fortsetter:

– Er det et bra nabolag? Har folk tillit til hverandre - og til oss som utvikler stedet? Er det noen steder som oppleves utrygge? Er det nok møteplasser? Er det noen som brenner inne med gode idéer og initiativer? Dette er noen av områdene vi søker å få svar på med Lilleakerbyen Nabolagsundersøkelse, sier han. I eiendomsbransjen har riktignok målinger av kundetilfredshet for handelskunder, boligkjøpere og kontorleietakere foregått en lang stund, men på nabolagsnivå er dette noe nytt.

Herman Dyrø sier: – Undersøkelsen har Mustad Eiendom derfor måttet utvikle helt fra bunnen, for dette er nybrottsarbeid det ikke finnes maken til. Med på laget har vi Levá Urban Design, med fagfolk innen både samfunnsgeografi, miljøpsykologi og urban design. De har også fått innspill fra offentlige fagmiljøer og forskning.

– Dette er noe av det mest givende vi driver med, sier Dyrø. – Her får vi både jobbe med å forstå hva som betyr aller mest for folk, hvordan vi kan bidra til å skape et bedre sted – og samtidig gjøre noe helt nytt, sier han engasjert. Han mener også at det er viktig for eiendomsbransjen å samles om – og gjerne konkurrere mer seg imellom om slike målinger.

Han mener konkurranseinstinktet i bransjen er godt utviklet og at det å konkurrere om de mest fornøyde kundene henger høyt og bare er positivt.

– Da kontoreiendomsbransjen for alvor begynte å måle kundetilfredshet med de samme undersøkelsene rundt 2010, begynte det å skje noe spennende. I Norsk Leietakerindeks’ målinger den gang var gjennomsnittlig score 68. I 2022 har det øket til 83. Det viser at intern konkurranse og felles måleverktøy kan ha en ekstrem innovasjonseffekt – og ikke minst positive konsekvenser for kundene, sier Dyrø.

– Vi håper etablering av nabolagundersøkelsen kan være for byutvikling og nabolagsbygging, det Norsk Leietakerindeks har vært for næringseiendom. Rett og slett, avslutter Dyrø. Undersøkelsen skal gjennomføres årlig og hovedfunnene fra undersøkelsen offentliggjøres på nyåret.

Du kan delta her: https://new.maptionnaire.com/q/7tan4wkc77p3