RØA: I Bjerkebakken på Røa ligger de to eneste gjenværende husmannsplassene etter Voksen gård i Vestre Aker. Den ene i Bjerkebakken 11 (Søndre Bjerke) er på Byantikvarens Gul liste, mens huset i Bjerkebakken 13 (Nordre Bjerke) ikke har noe form for vern.

Spores til 1771

- Det er synd at plassen som kan spores tilbake til 1771 kan gå tapt. En utbygger vil rive bygget og oppføre tre nye boliger på tomten. Søker skriver at bygget har liten verneverdi, men jeg og flere med meg mener at Nordre Bjerke bør få vernestatus. Husmannsplassen hørte innunder Voksen gård, en av de største gårdene i Vestre Aker, som er fredet, sier Svenn E. Forsstrøm, som bor i området.

Flere i nabolaget har samlet seg og sendt en søknad til Byantikvaren hvor de ber om at Nordre Bjerke blir oppført på Gul liste i likhet med Søndre Bjerke. Sistnevnte ble i 1977 reddet fra rivning etter å ha kommet på Gul liste.

Saken fortsetter under bildet

Et stort tap

- Utbygger har nabovarslet rivning av Nordre Bjerke og det haster med å få saken behandlet hos Byantikvaren. Det gamle våningshuset har over tid blitt noe tilpasset utviklingen og det er lagt til to garasjer. Det er fullt beboelig og ligger fritt og åpent, med velstelt hage og epletrær rundt. Selv om det visuelle utrykket har endret seg noe, så ligger våningshuset der det opprinnelig ble bygget. Det vil være et stort tap hvis husmannsplassen forsvinner. Et vern vil sikre en plass som vi mener har stor kulturhistorisk verdi for Oslo. Dessuten er et vern i tråd med «Verneplan for Akergårdene», hvor nettopp de få husmannsplassene som er igjen har høy prioritet, sier Forsstrøm.

Fortidsminneforeningen har gitt en uttalelse som støtter nabolagets søknad. Røa Vel har i en uttalelse pekt på viktigheten av å ta vare på historien og identiteten knyttet til de gamle plassene.

- Vi håper også at politikerne i bydelen vil se på saken og eventuelt støtte vår søknad om oppføring på Gul liste. Som sagt, det haster, avslutter Forsstrøm.

Følg Akersposten på Facebook