MONTEBELLO: Da Brennpunkt-programmet "Ikke i mitt nabolag" ble sendt 26. april i år, ble dette tung kost for beboere på Montebello spesielt og i Bydel Ullern generelt. Mange mente programmet var sterkt stigmatiserende og belastende for et område, som allerede slet med et stempel etter blant annet NRKs humorserie "Heisan Montebello". At "Heisann Montebello" er tittelen på Karpe Diems siste album, med flere referanser til Montebello, sender nye stigma inn i en ny generasjon.

Se NRKs dokumentar "Ikke i mitt nabolag"

Ytterliggående

Nrks program viser det de tror seerne vil se. Tittelen "Ikke i mitt nabolag" bygger opp forventningene. Det dreier seg altså om etablering av asylmottak på Montebello. I innledningen får vi se store villaer med fryktsomme mennesker bak gardinene, som er livredde for andre mennesker fra andre land. Meningsbærerne er to personer med ytterliggående meninger, mens programskaperne fotfølger en "fryktsom" representant for UDI.

Les også: NRK Brennpunkt brennemerker Montebello

Forteller noe annet

Ensidighet er fornavnet og etternavnet er hvorfor. Det vil de som har klaget saken inn for Kringkastingsrådet vite. Opptaket fra folkemøtet på Montebello gjort av bydelen, viser et helt annet bilde av møtet, enn kryssklippingen fra NRK viser. Det hører med til historien at bydelens politikere sitt engasjement og den store innsatsen blant frivillige for flyktninger, forteller noe helt annet enn det dokumentaren gjør.

Se opptak som bydelen selv gjorde fra folkemøtet

Karikert

I tillegg til beboere på Montebello har beboere fra Bolkesjø, som var viet den andre delen av programmet, klaget saken inn for Kringkastingsrådet. Klagerne fra begge steder mener at dokumentaren tegner et unyansert og karikert bilde av holdningen til asylsøkere, særlig i bydelen Montebello. Dette blir avvist av NRK.

Innledninger i saken som skal behandles, blir holdt av Odd Isungset, redaktør for Brennpunkt og Erling Borgen, professor I samfunnskritisk dokumentarisme ved Høyskolen på Lillehammer.

Bydekspolitiker Margrethe Geelmuyden (V) er en av klagerne. Les hennes kommentar i: - Mobber et helt boligstrøk

Les også:

Flyktningefest begraver Montebello-myten

Unge flyktninger til Montebello