ULLERN: De to daglige lederne ved Ullern Frivilligsentral og Vestre Aker Frivilligsentral skal annenhver måned utnevne Månedens Frivillige her i Akersposten. Først ut er daglig leder for Ullern, Esther Marie Lier, og den aller første utvalgte frivillige er Monica Andersen.

– Så hyggelig! Og så uventet, da. Her er det jo så mange fantastiske frivillige som gjør en stor innsats, men klart det gleder å bli satt pris på på en slik måte.

Monica har vært frivillig på Ullern i snart ett år, og hun har sine faste, ukentlige dager; tirsdag med det som heter Ullern-venn og torsdager med språkgrupper.

Integrering på alle plan

– Ullern-venn handler om å bistå med å skape kontakt mellom flyktninger og lokalbefolkningen, rett og slett å koble flyktninger med lokale som har meldt interesse for å bidra med sosial omgang. Det kan for eksempel være ved å invitere flyktninger hjem på middag, ut på tur, på kino – alt som kan få dem til å føle seg hjemme og velkomne.

Dette er selvfølgelig viktige aktiviteter for å bli integrert i et lokalmiljø, men uten å kunne kommunisere muntlig blir det veldig tungt å bli ordentlig integrert.

– Språktrening ligger i bunn for all integrering, ikke minst i forhold til det sosiale og til det å føle tilhørighet. I språkgruppene foregår i utgangspunktet alt på norsk, med oversetterhjelp når det trengs. Vi snakker sammen om forskjellige temaer og deler inn i grupper etter ønsker og behov. Og når språket er tilstrekkelig på plass ligger alt til rette for å kunne bygge nettverk, komme i arbeid eller starte skolegang. Og dermed virkelig føle seg som en del av det norske samfunnet, sier Monica.

En berikelse

Monica skryter også uhemmet av staben på Ullern Frivilligsentral.

– Vi frivillige blir tatt veldig godt vare på her, og det betyr mye at de sier og viser så tydelig at de setter sånn pris på oss. Så det å være frivillig her har vært en berikelse for meg, også sosialt sett.

Monica har en spennende yrkeskarriere bak seg, som blant annet omfatter forlag, skole, Presseforbundet og Redaktørforeningen.

– Absolutt, men det morsomme er jo at mine venner spør mye mer om det jeg gjør nå enn det jeg drev med som yrkesaktiv. Da jeg pensjonerte meg, var jeg bevisst på at jeg ville gjøre noe som dette før latskapen tok meg, og det er jeg veldig glad for at jeg gjorde alvor av, sier hun.

– Atmosfæren her er så god, å være frivillig her er både sosialt og givende. Jeg har selv en bosnisk svigersønn som kom til Norge og Gjøvik som 12-åring og som ble veldig godt integrert, så jeg vet jo litt om hva det betyr. Hvis flyktningene slutter å komme hit til Frivilligsentralen, er det godt nytt. Det betyr, som regel i hvert fall, at de ikke behøver oss mer. At de er godt integrert og i gang med sitt nye liv i Norge. Det er jo flott å få være med å bidra til dette, og selv har jeg bare positive erfaringer som frivillig. Til dere som lurer på om dette kan være noe; prøve det ut! For meg har dette vært en berikelse.

– En svært viktig bidragsyter

Esther Marie Lier snakker gjerne og varmt om sine frivillige generelt, og denne gangen; Monica spesielt.

– Frivilligsentralene er som navnet tilsier totalt avhengige av frivillige medarbeidere for å holde driften i gang. Monica er en særdeles aktiv frivillig og en flott dame som gir av seg selv og møter alle med varme. Hun er med på alt av aktiviteter vi har her på på sentralen, hun tar mye ansvar og hun bruker sine empatiske evner i møte med mennesker, sier hun.

– Monica er rett og slett en svært viktig bidragsyter til å holde Ullern frivillighetssentral i gang. Nå har hun vært frivillig her i snart ett år og er en gledes og -trygghetsspreder. Det er rørende å se hvordan hun tar i mot mødre og barn, ofte på flukt fra krig og grusomheter, og gir dem etterlengtet kjærlighet og omtanke. Og hun kommuniserer like godt med alle, uavhengig av alder og nasjonalitet. Vi blir alle sjarmert av Monica og hennes vesen.

Esther forteller at Monica er svært viktig i jobben med å få flyktninger som kommer til Frivilligsentralen til å føle seg velkomne og "hjemme".

– Mange av flyktningene som kommer hit sier at de ser på oss som sin "familie", og mye av integreringen foregår her. Og da er medarbeidere som Monica uvurderlige med sin klokskap, omsorg og evne til å sette seg inn i medmenneskers situasjon, avslutter Esther.