Om lag 460.000 elever svarte på årets undersøkelse, som er rekordhøyt antall. Undersøkelsen gjennomføres fra 5. trinn til og med siste året på videregående skole, og den er obligatorisk på 7. trinn, 10. trinn og Vg1.

Regjeringen opplyser at kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) mener at arbeidet med å motvirke mobbing må stå øverst på dagsorden for alle som jobber i og med skole.

– Barna våre må ha det bra og være trygge, for å lære. Dette er alvorlige tall. Min klare beskjed til alle som jobber med barn i våre skoler er at de må gå inn i tallene og diskutere hvordan man kan jobbe med et godt og trygt skolemiljø på sin skole. Elevene har krav på et trygt skolemiljø, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

– Jeg har bedt om mer informasjon fra statsforvalterne om mobbesakene som blir meldt inn for å se om det finnes noen mønstre. Jeg vil ta opp disse tallene i møtene jeg skal ha framover med skole-Norge, på skolebesøk, i samtaler med elever og ansatte, i møter med ulike organisasjoner, og med Utdanningsdirektoratet og statsforvaltere, sier Brenna.

Hovedfunn i Elevundersøkelsen 2022

Andelen elever som opplever mobbing øker på alle trinn sammenlignet med i fjor. Økningen på 10. trinn og vg1 skjer etter flere år med avtagende mobbing, mens andelen som opplever mobbing på 7. trinn har økt siden 2018.

Mobbing er mest utbredt blant de yngste elevene. På 7. trinn svarer 10 prosent at de har vært utsatt for mobbing, mens på vg1 er andelen 4 prosent.

De fleste elever svarer at de har et godt læringsmiljø med høy trivsel, støtte fra lærerne, faglig utfordring og mestring.Mer enn 8 av 10 elever trives godt eller svært godt på skolen. På 7. trinn ser vi en svak nedgang de siste tre årene.

Færre elever på 7. og 10. trinn er motiverte for å lære sammenlignet med de siste tre årene.

Flere elever på yrkesfag enn på studieforberedende liker skolearbeidet godt.Elevene på 7. trinn og vg1 opplever mer elevmedvirkning enn 10. trinn.