ULLERN: Norlandias kontrakt med kommunen går ut dette året og håpet var at selskapet i hvert fall skulle få opsjon på ett år. Nå har byrådet bestemt at kontrakten ikke skal forlenges.

Skaper uro

Daglig leder, Elin Haug Nygård, er trist etter å ha mottatt beskjeden.

- Vi hadde i hvert fall håpet i det lengste på et opsjonsår. Det er veldig trist at Norlandia som står for mye god kvalitet ikke får drifte videre. Jeg mener at alle drar nytte av konkurransen som ligger i at både private og kommunen kan drifte sykehjem. Det blir større mangfold og totalt sett innebærer det at tjenestetilbudet blir bedre, sier Haug Nygård.

Hun fikk tidligere som daglig leder på Oppsalhjemmet, Pasientsikkerhetsprisen av helseminister Bent Høie. Det var for å ha levert gode resultater og for å ha utviklet en systematisk tilnærming til pleie- og omsorgsarbeidet.

Hvordan reagerer ansatte og pårørende på vedtaket fra byrådet?

- En slik endring vil alltid skape uro, samtidig som vi naturligvis vil ha fokus på å ha en sømløs overgang som mulig i forbindelse med driftsskiftet. Det har vært reaksjoner fra ansatte og noen reaksjoner fra pårørende. Vi har forøvrig allerede hatt informasjonsmøte med pårørende om det som skjer, sier Haug Nygård.

Konkurranse og innovasjon

Høyres James Stove Lorentzen er leder av bystyrets helse- og sosialkomité og står på sikker plass på Høyres liste til kommunevalget. Aina Stenersen er Frps fraksjonsleder i den samme komiteen og er partiets 1. kandidat til kommunevalget. Begge vil kommentere utviklingen med rekommunalisering av sykehjemmet. Det er liten tvil om at et eventuelt byrådsskifte, vil gi helt andre føringer med hensyn til om kommersielle aktører skal få være med i anbudskonkurransene.

- Vi mener at konkurranse mellom flere leverandører er sunn, om det er kommersielle eller ideelle organisasjoner som deltar i anbudskonkurransene. Gjennom dynamikken som oppstår får flere motivasjon til å gjøre ting bedre og mer effektivt. Det ser vi har fungert og det er ingen grunn til å endre dette. Norlandia har blant annet vunnet internasjonale priser for pasientsikkerhet og kan vise til god og sikker drift på sine sykehjem. Det er snakk om innovasjon på et område, hvor for eksempel Riksrevisjonen fremhever Norlandia med hensyn til pasientsikkerhet. Andre leverandører kan være innovative på andre områder, sier Stove Lorentzen.

I den forbindelse nevner han Manglerudhjemmet drevet av Unicare, som fikk mye oppmerksomhet for nye trivselstiltak og Bekkelagshjemmet, drevet av Kirkens Bymisjon, som gjorde tiltak som reduserte medisinbruken til brukerne radikalt.

- Dette er bare noen eksempler på innovasjon som andre sykehjem har dratt nytte av. Mister man dette mangfoldet, så mister man også de godene som en sunn konkurranse innbyr til. I tillegg så viser pårørendeundersøkelser at de privatdrevne sykehjemmene scorer høyt og særlig der hvor private har tatt over tidligere kommunalt drevne sykehjem, sier Stove Lorentzen.

Mest etterspurt i byen

- Jeg mener også at vi gjør hverandre gode. Ansatte og ledere fra private og kommunalt drevne sykehjem møtes jevnlig, hvor vi utveksler erfaringer og inspirerer hverandre. Vi er stolte av hva vi har fått til her på Ullerntunet. Vi er gode på forbedringer og jobber systematisk med alle tilbakemeldinger, sier Haug Nygård.

Aina Stenersen mener kommunevalget vil bli avgjørende for om rekommunalisering skal fortsette eller ikke.

- Som tidligere sagt her, så ønsker vi et stort mangfold. Nå fjernes det steg for steg. Dette vil vi snu. Ullernhjemmet er det mest etterspurte sykehjemmet i byen. Det er naturligvis ikke uten grunn. Utgangspunktet er at det er en god kultur blant ansatte og ledelse og også med et helsehus som er det eneste som er drevet av en privat aktør i Oslo. Helsehuset kan i likhet med selve sykehjemmet skilte med gode resultater. Vi går til valg på at alle skal få være med i anbudskonkurransene, både kommesielle og ideelle. Vi går også til valg på økt bemanning og flere kjøkken på sykehjemmene, med 30 millioner kroner i øremerkede midler til kjøkkenprosjektet. Ekstra midler for bemanning til flere aktiviteter på kommunale sykehjem går vi også inn for, sier Stenersen.

Etter denne «valgtalen» nikker Stove Lorentzen og sier at de skal nok ble enige om de kommer i posisjon.

Les også: Bli med inn i Oslos fineste!

Hva med lønn og pensjon?

- Hovedargumentet fra byrådets side er at man ønsker kommunal drift for å tilby ansatte sikrere arbeidsplasser med bedre pensjonsbetingelser og en bedre lønnsstige enn det de kommersielle aktørene kan tilby. Kommentar til det?

- Det er ikke så svart/hvitt. Når det gjelder Norlandia er for eksempel tariffen bestemt gjennom avtalen med Spekter. Da kommunen overtok Madserudhjemmet viste det seg at enkelte der hadde høyere lønn enn det kommunen betalte. Yngre lavtlønnede har en bedre pensjonsordning enn det de får i kommunale sykehjem. Lønnsmessig totalt sett viser statistikken at kommunen bare betaler noe bedre i snitt. Ullerntunet klarer å rekruttere sykepleiere i konkurranse med Oslo kommune, det må jo bety at Norlandias lønns- og arbeidsvilkår er tilfredstillende, sier Stove Lorentzen.

- Sykepleiere har lik ytelsespensjon i KLP, men lønnen kan være ulik. Kommersielle aktører har en god og konkurransedyktig lønn, og unge sykepleiere kan komme bedre ut lønnsmessig hos kommersielle aktører, sier Stenersen.

- Det er jo også et tankekors at mens de kommersielle sykehjemmene har god dekning på fagpersonell, så sliter de kommunale virksomhetene, sier Stove Lorentzen.

Kan defineres i anbudet

På slutten av intervjuet møter vi kommunikasjonssjefen i Norlandia, Arnfinn Nordbø, som reagerer på at begge sykehjemmene selskapet drifter i Oslo er i ferd med å bli avsluttet. Oppsalhjemmet har kontrakt frem til 01.05.2021.

- Jeg føler at vi har et godt samarbeid med kommunen og er naturligvis skuffet over beskjeden vi har fått. Vi mener at Norlandia har mye å bidra med fremover. Det er pasienter og brukere som taper på dette. Vi er blant annet stolte av hva vi har fått utviklet gjennom Ullern Helsehus. Det er det eneste privatdrevne helsehuset av fire, men samtidig det beste, sier Nordbø.

Han har liten forståelse for argumentene knyttet til lønnsvilkår og pensjonsordninger.

- Det burde ikke være noe problem om kommunen vil ha spesielle betingelser knyttet til lønn og pensjon. Hvis det er poenget, kan det jo bare defineres i anbudet, som vi skal forholde oss til.

Stenersen og Stove Lorentzen er klare på at striden om rekommunalisering og hvem som skal få drifte sykehjemmene i fremtiden, vil være sentrale spørsmål i valgkampen.

Ullerntunet

Ullerntunet er delt opp i Ullernhjemmet og Ullern Helsehus

Ullernhjemmet er et sykehjem som har 48 langtidsplasser og 20 dagsenterplasser

Ullern Helsehus har 96 helsehusplasser basert på korttids- og rehabiliteringsplasser for nye pasienter

Ullerntunet er eid av Oslo kommune og drives av Norlandia

Les også:

Dødssyke Gudrun (78) måtte flytte fra Ullerntunet – døde 10 timer senere på Vålerenga