FORNEBU: Fornebubanen har sprengt T-banetunnel fra Fornebu og nordover i retning Fornebuporten. Samtidig er det også sprengt tunnel fra Fornebuporten og sørover. I dag møtes tunneldriverne fra nord og sør. Med et skikkelig smell, omtrent midt mellom Telenor Arena og Telenorbygget, er det nå et gjennomgående tunnelløp. Dette er en milepæl i byggingen av Fornebubanen, skriver selskapet Fornebubanen i en pressemelding.

Byutvikling og næringsliv

Gjennomslaget ble markert nede i tunnelen, og Fornebubanen takket entreprenøren, Implenia, for godt utført jobb og et fruktbart samarbeid. Byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Sirin Stav, fylkesrådsleder i Viken fylkeskommune, Siv Henriette Jacobsen og varaordfører i Bærum, Siw Wikan, var blant gjestene som var til stede.

- Dette er den største kollektiv satsingen på mange tiår, og vil være til glede og nytte i mange generasjoner fremover. Fornebubanen krysser av på alle punkter for god livskvalitet i Stor-Oslo. Den bidrar til redusert biltrafikk og bedre miljø for beboerne, den gjør det enklere å reise mellom Oslo og Bærum og den bidrar til både byutvikling og næringsliv, sier byråd for miljø og samferdsel i Oslo Sirin Stav (MDG).

315.000 kubikkmeter

Selskapet Implenia ble tildelt den første av de fire store tunnelkontraktene på Fornebubanen, som går på å sprenge tunnel fra Fornebu til Lysaker, inkludert stasjonshaller for Flytårnet og Fornebuporten stasjoner.

Siden første salve på hovedtunnelen 15. november 2021 er det tatt ut 315.000 kubikkmeter steinmasser. Tunnelen drives med konvensjonell sprengning. Det er hittil sprengt ut rundt 2,5 kilometer med tunnel.

Etter dagens gjennomslag gjenstår det å sprenge tunnelen ferdig den siste biten fra Fornebuporten bort til Lysaker stasjon, der denne entreprisen møter den neste, som er Lysaker - Vækerø. Tunneldrivingen er på plan. I oktober 2023 skal hele tunnelløpet fra Fornebu til Lysaker stå klart.