Flere omfavner tanken om å la det bli bilfritt innenfor Ring 3. Det er en flott tanke og vil eventuelt komme mange til gode, med trygge nærmiljøer, flere grøntområder og friskere luft i den omtalte delen av Oslo. Jeg merker meg at MDGs Eivind Trædal synes det er en spennende tanke.

Les saken: Vil ha bilfritt Oslo innen ti år

Litt utenfor Ring 3, vest i Oslo, ligger Røa, som er eksponert for bymessig fortetting. Som tidligere sagt, så var premisset i forbindelse med Røaplanen at det skulle komme en Røatunnel – en miljøtunnel. Det skulle medføre til at det skulle bli et triveligere nærsentrum med trygghet for de myke trafikantene i det nye bysenteret.

På Røa bygges det mye, og flere store byggeprosjekter skal snart realiseres sentralt på Røa. Det kommer flere hundre leiligheter med barn, voksne og eldre. På alle sider av Røakrysset ligger ulike tjenestetilbud, butikker, sentra, boliger, skoler og barnehager til befolkningen, hvor Griniveien, Sørkedalsveien og Vækerøveien med Røakrysset må forseres for å nå frem til disse. Det er en potensielt livsfarlig barriere med høy ulykkesfrekvens. Det er en enorm og voksende tungtrafikk på disse veiene, ikke minst knyttet til alle byggeprosjektene i området, og det skal altså bli flere.

Personlig sitter jeg på mitt redaksjonskontor med hjertet i halsen og ser utålmodige barn som skal forsere krysset, med like utålmodige bilister på kryss og tvers.

Jeg mener det er galimatias å planlegge en by i byen uten å ta høyde for det absurde trafikkbildet. Små og store ulykker er knyttet til dette området de siste årene, og selv om det er en del år siden det var en påkjørsel med døden til følge, så har det vært like ved flere ganger. Jeg satt på mitt kontor vinteren 2009, da en trailer med henger fikk sleng på hengeren i Røakrysset. De fleste på fortauet fikk kastet seg unna, unntatt et foreldrepar med barnevogn. Barnet på et år ble kastet ut av barnevognen og flere meter bortover fortauet, heldigvis med bare mindre skader. Verre gikk det med foreldrene, som ble brakt til sykehus med hodeskader.

Jeg har siden fulgt alt som har med Røatunnel å gjøre, og lysningen kom i 2010 da Høyre-byrådet fikk til en bevilgning på 20 millioner kroner til prosjektering av Røatunnel, og arbeidet med konsept startet. Senere har flere blitt påkjørt og fått alvorlige skader, senest to ganger i 2022.

MDGs Eivind Trædal synes altså at Ring 3-forslaget er spennende. Han synes ikke ideen med miljøtunnel på Røa er særlig spennende. At et bo- og nærmiljø drukner i tungtrafikk, som for all del skulle vært styrt utenom, er ikke en spennende tanke. Vi gleder oss til utbyggingen på Fossum (ironi). Da kommer først flere år med ny tungtrafikk, som vil bli avløst med enda mer vanlig biltrafikk til, fra og over Røa når boligene står ferdig. Det er ingen ende på det.

Det er sikkert en glimrende idé å strupe trafikken inn Røakrysset med færre filer (fortsatt ironi). For det første får bussene enda vanskeligere forhold, som Bymiljøetaten helt klart har sagt fra i forbindelse med koseptvalgutredningen. Det blir dårligere vilkår for kollektivtrafikken. På den ene siden håper man at biltrafikken skal gå ned med innstramming av krysset, altså håper, mens man vet at kollektivtrafikken vil lide ytterligere. Var det meningen da? Det er grunn til å gjenta hva etaten skriver: Måloppnåelsen for alle effektmålene med gatekonseptet alene er dårligere enn tunnelalternativene og etaten skriver eksplisitt at gatekonseptet (alene) ikke kan velges foran tunnelkonseptene. Og hva landet byrådet på? Et alternativ hvor det er tvilsomt om man oppnår noe som helst.

Tvert imot sier BYM at trafikken vil medføre flere potensielle konflikter med myke trafikanter og mindre rom for å prioritere myke trafikanter i signalanlegget, blant annet av hensyn til kollektivtrafikken. De fleste ville vel snudd i døren med denne beskjeden, men i stedet kommer de politiske amatørenes inntogsmarsj med ny klar beskjed, vi skal ikke legge til rette for mer biltrafikk, uten at det foreligger trafikktall eller noen form for konsekvensanalyse av å anlegge et innstrammet kryss – bortsett fra at Bymiljøetaten er skeptisk til løsningen. Det lå heller ikke i mandatet for konseptvalg, man hadde bestemt seg på forhånd.

Mens jeg skriver dette, rister det i gulvet når nok en tung lastebil passerer. Ja, tunnelen vil koste noen trær og hus også, men ærlig talt så er inngrepene knyttet til vannbehandlingsanlegget, ja jeg vet vi trenger det, av en slik karakter at det vil ta tiår før dette området er på stell igjen. Det fantes alternativer til dette også.

Så har da byrådet gjort et nytt trekk for at den store stillheten skal senke seg over Røatunnelen. Et vedtak i bystyret skulle gjøre susen, men så var det noe som heter forhandlingsutvalget i Oslopakke 3 med et sekretariat. Hvem kunne vite at de skulle blande seg inn, bare fordi man hadde signert på en avtale at det skulle være enighet blant partene om noe skulle ut av porteføljen i Oslopakken? Dermed er det liv i «liket» igjen, men det vil ta år før noen seriøst putter Røatunnelen på topp igjen med dagens sprengte budsjett, les Fornebubanen.

I mellomtiden kan vi vente på fremdriften for planene for nytt Røakryss. Det tok 7 år å forkaste et konseptvalg for tunnel, så det vil vel ta noen år med et nytt ikke-ønsket kryss . Det er satt av 4,75 millioner kroner i 2023-budsjettet til planlegging av nytt kryss, mens miljøtunnelen fremdeles ligger inne i Oslopakke 3. I mellomtiden er det å håpe at bil/tungtrafikken synker radikalt og at julenissen kommer i år også.

Vidar Bakken

Nyhetsleder Akersposten