Ullern videregående skoles rektor Torill Røeggen fortjener ros for sammen med elevrådsleder å ha gått ut til skolesamfunnet og media og både kritisert dagens russefeiring og kommet med konstruktive tiltak lokalt.

Det er meningsløst at russefeiring skal planlegges i flere år før elevene er avgangselever. Og det er enda mer meningsløst at elever blir splittet og at mange blir ekskludert.

Enorme summer brukes på noen skoler på russebusser, musikkanlegg og russetreff. Aktiviteten foregår, tro det eller ei, parallelt med innspurten før standpunktkarakterer settes og eksamen avvikles. Utallige elever har mistet vurderingsgrunnlaget og måttet ta et kostbart år om igjen.

Aller verst er det, som rektor Røeggen påpeker, at utestengelse går på elevers psykiske helse løs. Elever fortviler, gråter, gjemmer seg og mister læringslysten.

Det er viktig at rektorer og inspektører nå står frem. Kultur og tradisjon på skolene er forskjellig. Noen steder har det utartet, åpenbart på den ellers meget gode Ullern videregående skole, på andre skoler er feiringen mer moderat, og enkelte steder har man sogar «t-bane-russ».

I vgs er foreldrekontakten ofte svekket. Her må rektoren, gjerne efter påtrykk fra etatsdirektør, trekke foreldre inn og ansvarliggjøre dem. Og skolene selv må gripe fatt i utskeielsene og utstøtelse av elever og ikke kun tenke omdømmetap.

Å ta tak er en lederoppgave. Og på politisk nivå må man må vurdere tiltak blant annet med eksamensavvikling noe tidligere for å forhindre at elever mister fotfestet. Og skolen har selvsagt ansvar for lærernes arbeidsmiljø på skoler der russefeiring tar overhånd.