RØA: Med åpningskonserten "Kantate ved koleraens slutt" inviterer Røa kulturkirke til hele 11 konserter og 3 gudstjenester gjennom to uker, fra søndag 23. oktober til søndag 6. november.

«Kantate for koleraepidemiens ofre» fra 1831, for kor, solister og orkester, har vært gjemt og glemt i over 150 år, og ble den gang antagelig kun fremført en gang av komponisten selv, Fanny Mendelssohn Hensel. Hun var storesøster til den mer berømte Felix. Nå har Røa kirkes kammerkor tatt opp hansken.

Å øve inn denne har vært et krafttak for Røa kirkes kammerkor, men det må også ha vært et krafttak for Fanny på 1800-tallet å skrive et så svært verk. Kvinner har skrevet musikk i århundrer, men har måttet streve for å bli anerkjent. Fanny fikk altså bare fremført verket én gang mens hun levde. Nå skal Røa kirkes kammerkor fremføre verket, og det blir selvfølgelig da en førstegangsfremføring i Norge.

Fanny var fire år eldre enn Felix og antagelig en bedre pianist. Begge hadde, takket være sin velstående og kultiverte familie, fått samme musikkundervisning av de beste lærerne. Begge var medlemmer i «Singakademie», som ble opprettet for å fremme tysk, sakral kormusikk. De var hverandres nærmeste kritiker og rådgiver. Så hvis Fannys musikk kan minne om brorens, er det ikke sikkert at det er Felix’ fortjeneste!

For øvrig inneholder programmet alt fra Chansones Internationales til Brunchkonsert, Unge talenter, Viseaften, Orgelnatt og mye, mye mer.

HER ER FULLT PROGRAM - riktig god fornøyelse!