RØA/HUSEBY: Anleggsarbeidet på Hundejordet ved Huseby – vis à vis Huseby skole – er i gang. Mandag ble gang- og sykkelveien stengt på strekningen forbi anleggsområdet.

– De første arbeidene er nå i gang ved Hundejordet på Huseby. Det jobbes med å utvide og bygge om Sørkedalsveien for å lage innkjøring til Hundejordet. Derfor er det redusert fremkommelighet på veistrekningen forbi jordet, sier kommunikasjonsrådgiver i Vann- og avløpsetaten, Anine Falsen.

Det er skiltet forslag til alternative ruter både for syklende og gående. På et oversiktsbilde over området har Vann- og avløpsetaten illustrert hvordan de ser for seg at gående og syklende skal ta seg frem i perioden frem til 16. desember 2020.

Ved krysset Sørkedalsveien/Ostadalsveien er det varslet at gang- og sykkelveien er stengt 50 meter lenger ned, og det er med skilt foreslått å benytte seg av tunnelen under Sørkedalsveien og gå eller sykle på oversiden av Huseby skole.

– Skilting og omdirigering er i tråd med vedtak fra Bymiljøetaten, sier Falsen.

Kritisk styreleder i landsforeningen

Når Akersposten er på stedet torsdag formiddag, stopper en syklist opp ved sperringen i noen sekunder, før han ser seg tilbake og velger å sykle i veibanen i stedet for å velge den anbefalte «omsyklingen».


– Det vil bli mange syklister i veibanen i denne perioden, sier Baard Amundsen, Røa-beboer, ivrig syklist og styreleder i Syklistenes Landsforening. I en henvendelse til Akersposten påpeker han at det er spesielt viktig å ta hensyn til syklistene i korona-tider.

– Vi er i en situasjon nå der veldig mange sykler fordi de ikke kan eller tør reise kollektivt, og ikke har parkeringsplass på jobb, sier Amundsen, som mener at den løsningen som er valgt forbi anleggstomten på Hundejordet i de neste to og en halv månedene, er «delvis dårlig skiltet, vanskelig å finne og delvis farlig».

LES OGSÅ: "Jeg ser mange skumle situasjoner i krysset"


– Hvilke alternativer har kommunen vurdert før de stengte denne svært travle sykkelveien, som gjør Oslo sentrum tilgjengelig med sykkel for Vestre Aker? Ble det vurdert å innsnevre veibanen for å frigjøre plass til syklistene? Ble det vurdert å utsette byggestart, så sykkelfeltet kunne holdes åpent nå under de akutte korona-restriksjonene i kollektivtrafikken? spør Amundsen.

Amundsen ser altså for seg at mange syklister vil benytte veibanen i stedet for å kjøre den foreslåtte omveien rundt Huseby skole.

– Et minstetiltak bør være å senke fartsgrensen her til 30 kilometer i timen så lenge denne sykkelveien er stengt, sier han.

(Saken fortsetter under bildet.)

Hvorfor ikke på den andre siden av veien?

På nordsiden av Sørkedalsveien, mot Huseby skole, er det et relativt bredt fortau, ved siden av den nye støyskjermen som ble satt opp i sommer for å skjerme skolebarna på Huseby for støy.

– Hvorfor anbefales dere å gå og sykle rundt skolen og ikke på dette fortauet? Det vil vel være den korteste omveien?

– Når fremkommeligheten reduseres, prøver man å legge til rette for flest mulig på best mulig måte. Det er viktig å ta hensyn til hverandre, og det kan fort bli fullt på et smalt fortau med gående og syklende i begge retninger, sier Anine Falsen i Vann- og avløpsetaten. – De skiltede alternative rutene er vurdert som tryggere i samråd med Bymiljøetaten. For at det skal være tryggest mulig for alle som beveger seg i området, anbefaler og oppfordrer vi til å bruke skiltet rute hvis man går eller sykler.

Planfri løsning kommer

Falsen peker på at vedtaket fra Bymiljøetaten varer i første omgang fram til 16. desember.

– Dersom man ikke er ferdig med arbeidet som begrenser fremkommeligheten innen denne datoen, må det gjøres nye vurderinger og eventuelt et nytt vedtak fra Bymiljøetaten, sier hun.

– Gang- og sykkelveien langs Hundejordet skal legges om i forbindelse med prosjektet, slik at det blir en trygg og planfri krysning for syklister og gående forbi innkjøringen til riggområdet. Det reduserer risikoen for farlige trafikksituasjoner. Innbyggere vil kunne bruke gang- og sykkelveien som normalt etter at den planfrie krysningen er etablert.

Følg Akersposten på Facebook