SKØYEN: Onsdag 11. mai var det offisiell åpning på Skøyens nye møteplass for ukrainske flyktninger. Uken før var det en uoffisiell åpning som trakk rundt 400 ukrainske flyktninger til lokalet i Hoffsveien 4.

Engelske Hub betyr nav på norsk - som et sykkel-nav, vel å merke, et senter eller et knutepunkt. Nå har Skøyen fått sitt knutepunkt for ukrainske flyktninger som har kommet til Norge som følge av krigen i hjemlandet.

– Ukraina HUB Skøyen driftes av Dråpen i havet, i samarbeid med ukrainere i Norge og lokale frivillige, forteller Trude Jacobsen, generalsekretær i Dråpen i havet.

Dråpen i Havet er for øvrig en humanitær non-profitt-organisasjon med formål å yte støtte til mennesker på flukt, samt å spre informasjon om deres livssituasjon til nærmiljø og myndigheter.

Først og fremst en møteplass

– Ukraina HUB Skøyen er langt mer enn et sted for utdeling av klær og mat. Dette er først og fremst en møteplass. Her ønsker vi oss workshops, språkopplæring, lekegrupper og barselgrupper med helsesøster på plass. Kort sagt integrering. Vi ønsker å bruke HUB`en til å være et sted der man kan finne informasjon om tilbud og muligheter i byen vår og også komme i kontakt med mennesker som bor i samme nabolag, sier Trude Jacobsen.

Karen Steinfeldt er initiativtager til Ukraina HUB Skøyen, og hun kan heldigvis fortelle om velvillighet fra alle kanter. Ukraina HUB Skøyen er langt mer enn et sted for utdeling av klær og mat. Dette er først og fremst en møteplass. Her ønsker vi oss workshops, språkopplæring, lekegrupper og barselgrupper med helsesøster på plass. Kort sagt integrering. Vi ønsker å bruke HUB`en til å være et sted der man kan finne informasjon om tilbud og muligheter i byen vår og også komme i kontakt med mennesker som bor i samme nabolag, sier Trude Jacobsen.

Karen bor i nabolaget og tenkte at dette var et utmerket sted for en HUB - et samlingssted hvor ukrainere kan møte hverandre, få hjelp til det de trenger og ikke minst kan få kontakt med lokalbefolkningen.– Ideen ble til under en brunch i mars, og under en vennelunsj fikk jeg inn over 1000 plagg. Jeg kontaktet Dråpen i havet som øyeblikkelig var med, og selv har jeg dratt med nesten alle jeg kjenner.

– For meg har kontakten med de ukrainske flyktningene vært utrolig givende og også rørende. Mange har ikke møtt vennlighet eller fått en klem på måneder, sier Karen.

Hun forteller også at da de åpnet dørene for første gang, 4. mai, kom mer enn 400 ukrainere til HUB'en på Skøyen.

– Mange av dem hadde reist med tog eller buss i timer for å komme hit, så behovet er helt klart stort for slike møteplasser.

Stort engasjement, sterke følelser

Blant gjestene på Skøyenåpningen var også ordfører i Oslo, Marianne Borgen, den Ukrainske ambassadøren Viacheslav Yatsiuk, og Øystein Greni fra Big Bang.

Borgen var både imponert og veldig glad for hva Ukraina HUB Skøyen har fått på plass på kort tid.

– Oslo har så langt tatt i mot 2000 ukrainere på flukt, vi har en ren ukrainsk 1. - klasse på Refstad skole og vi er klare for å ta i mot mye flere enn det myndighetene foreløpig har bedt om.

Vi fikk også høre den sterke historien til tidsvitnet Viktor fra Mariupol, i samtale med tidligere Moskva korrespondent Hans Wilhelm Steinfeld. Det hele ble avsluttet med ukrainsk sang av det fantastiske koret FolkeMelodi, før den ukrainske nasjonalsangen ble sunget. Ingen tvil om at det satte sterke følelser i sving.

Trygge og velkomne

Trude Jacobsen, som gjennom Dråpen i havet også har vært involvert i arbeidet under kriser i Hellas, Polen og Bosnia-Hertzegovina, er klar på at når ukrainerne etter hvert får hverdagen i Norge på plass blir det viktig å styre hjelpen og støtten dit den trengs mest.

– Behovene deres vil selvfølgelig endre seg etter hvert som tiden går. I første omgang handler det om starthjelp, alt er jo fremmed når man ankommer et "tilfeldig" og for de fleste ukjent land etter å ha flyktet fra alt som er kjent og kjært. Vi ønsker og vi jobber for at de som kommer hit skal føle seg både trygge og velkomne til Norge.

Hyggelig å være til nytte innimellom

Eiendomsspar med Christian Ringnes i spissen stilte med glede lokaler til fri disposisjon. Vesentlige pengebeløp er også donert fra lokale privatpersoner.

– Det er hyggelig å være til nytte innimellom, er Ringnes' kommentar når han takkes varmt for sitt bidrag til Ukraina HUB Skøyen.

Han er en raus mann, Ringnes, men la oss inderlig håpe at behovet for slike møteplasser blir mindre, ikke større..

– Vi har møtt så mye velvilje og giverglede fra lokalmiljøet her på Skøyen, her er det ikke mangel på verken engasjement, interesse, raushet eller omsorg for mennesker som er tvunget på flukt, sier Karen Steinfeldt.