LILLEAKER: Hvor gammel er egentlig datamaskinen, og hvordan har veien fram til der vi er i dag, vært?

- Det er en spennende reise, sier Oluf Jensen, programutvikler og systemarkitekt i en dataverden mange opplever som uforståelig og kanskje litt farlig. Mange føler seg utrygge.

- Det kan faktisk sammenlignes med å bygge et hus. Det er en logisk oppbygging, sier Jensen, som siden 2017 har vært data-frivillig på Ullern kultursenter. Det er mange som har tatt turen innom en tirsdag eller torsdag for å få hjelp med de data-utfordringene en sliter med.

- Hvordan er det å hjelpe alle dem som ber om hjelp her på Kultursenteret?

- Det er trivelig. Folk trenger hjelp og jeg blir fanget av mange av utfordringene, sier Jensen, som har vært datautvikler i flere ulike konsulentfirma gjennom 25 år. Han har også 12 år bak seg i Helsedirektoratet.

- Hva er de vanligste utfordringene du stilles overfor nå om dagen?

- Det er umulig å si fordi det er alt mellom himmel og jord. Det er det som gjør det så morsomt. Det er mange utfordringer som skal løses.

Fem datamaskiner

- Går vi tilbake til 1943 uttale sa IBMs styreleder Thomas Watson at han trodde det var et behov for slike maskiner. Han så for seg fem maskiner i alt, sier Jensen. Nå vasser vi i en data-verden ingen kunne ha forestilt seg. I dag er det mange som ikke vet ikke hvordan de skal klare seg gjennom dagen uten en datamaskin.

- Hvor finner vi spiren til det vi vi dag omtaler som datamaskiner?

- Det finnes faktisk en kinesisk oppfinnelse som det ofte refereres til som begynnelsen. Den er fra rundt 500 år før Kristi fødsel.

- Tuller du?

- Det er i alle fall et instrument som ble brukt til å trekke fra, multiplisere, dele og for å beregne fraksjoner og firkantede røtter, sier Oluf Jensen. I dag er smarttelefonene små datamaskiner. Der legges avtaler, møter, huskelister, telefonnumre, apper osv. inn. Det er også kamera knyttet til disse telefonene – også en slags billed-huskeliste på hva vi har deltatt i.

Taktskifte

Regjeringen vil innføre et taktskifte i digitaliseringen av offentlig sektor. Det står det svart på hvitt i Hurdalsplattformen. Digitalisering er modernisering. Digitalisering er effektivisering. For staten, fylker og kommuner er det et samfunnsproblem, som må gis høy politisk prioritet.

Faktum er at alle er ikke med på denne utviklingskarusellen. Det finnes noen hundre tusener mennesker her i landet som ikke har smarttelefoner. Som ikke vet hva en app er. Som ikke kan bruke nettbank. Som heller vil ringe på gamlemåten.

Det er ikke tvil om at datateknologien skaper utenforskap. Når det gjelder dem som har forlatt arbeidslivet, sier hver fjerde person at en har dårlige digitale ferdigheter.

MandagsSTOPPEN

26. september – Hukommelsesteamet

Hva kan du gjøre selv for å få en god hjernehelse?

Hva kan Hukommelsesteamet gjøre?

Følelsene får ikke demens

10. oktober – Ole A. Andreassen

Forebygging av aldersrelaterte hjernesykdommer – hva kan vi gjøre for å styrke vår psykiske helse?

24. oktober – Kamzy Gunaratnam

Å gå videre

7. november – Mari Bilben

Mine, dine og våre minner

Aktiviteter og sanseinntrykk skaper opplevelser vi trenger

21. november – Mustad eiendom AS møter Akersposten

Utbyggingsplaner på Lilleaker og ned mot Lysaker

5. desember – Jorund Andersen

Når sorgen banker på

Alle gangene fra klokken 12.00 til 13.30