(Oslodebatten)

Nær 3000 boliger og over 6000 mennesker bor langs det planlagte luftspennet. Aldri før har slike høyspentmaster på nesten 40 meter og tilsvarende spenningsnivå blitt ført gjennom boligområder. Det er en menneskefiendtlig og gammeldags løsning som vil svekke livskvalitet og hindre utviklingen av viktige samfunnsinstitusjoner og rekreasjonsområder både i Bærum og Oslo.

LES OGSÅ:

Les også

Planer om 38 meter høye strømmaster på Oslo vest: – Frustrasjon over ikke å bli lyttet til

Derfor foreslo Fremskrittspartiet allerede i fjor høst å be regjeringen pålegge Statnett å grave ned den nye kraftkabelen når de skal fornye forbindelsen mellom Hamang i Bærum og Smestad i Oslo. Ingen andre partier i Stortinget støttet dette forslaget, og gjentatte spørsmål til ansvarlig statsråd blir bare henvist til NVE.

Striden om monstermastene må løses politisk. I valgkampen markerte samtlige lokale partier – inklusive dagens regjeringspartier – tydelig støtte til kabelalternativet i valgkampen. Da var det taktisk smart å være på innbyggernes og velgernes side. Nå er ikke interessen lenger tilstede og forpliktelsen overfor velgerne er glemt.

Lytt til vanlige folk, selv om de bor i Oslo vest og Bærum

Samfunnsøkonomiske analyser sannsynliggjør at en kabelløsning vil gi større samfunnsnytte enn en luftledning. Hensynet til innbyggerne i etablerte boligområder tilsier at løsningen må avklares politisk.

FrP mener det må lages en ekstern beregning av samfunnsøkonomiske konsekvenser ved kabling av kraftoverføring mellom Bærum og Oslo og er skuffet over at regjeringspartiene og SV sørger for å at heller ikke dette forslaget får flertall i Stortinget.

Likevel kan vi ha et håp om at statsråden og regjeringen gjør som de har lovet å «lytte til vanlige folk i alle lag av samfunnet», selv om de bor i Oslo vest og Bærum. De rødgrønne politikerne kan fortsatt ta til fornuften og overprøve NVEs beslutning om å tillate gigantiske monstermaster gjennom vårt nærmiljø.

FrP mener det vil være en god og bærekraftig beslutning for fremtiden som respekterer innbyggerne i de to kommunene som berøres.

Les flere debattinnlegg og Oslo-historier på Avisa Oslos debattside Oslodebatten

Les også

En stabeis av de helt sjeldne forandret hele bildet av Oslo

Les også

Knivstikkingene: Politiet kan ikke være ungdomsarbeidere

Les også

Fiffig. Lavinntekt-Oslo finansierer riking-Bærum

Les også

Delt by: Da skolekrets ble viktig informasjon i boligannonser