En gang i tiden – sånn 100 år for å være passelig upresis, var hele Ullern egentlig eid av noen få. Og på eiersiden var det spesielt Løvenskiold-familien som sto sentralt. Øvre Ullern, nedre Ullern, Bestumgårdene, Sollerud og Lilleaker/Øraker.

Tirsdag 19. september vil det bli satt fokus på dette under et foredrag i regi av Stabbur-vennene på Øvre Ullern. Det er en gjeng som tar vare på det eneste som står igjen etter praktgården øvre Ullern, som forfalt og tilslutt brant i 1989. Det var her Løvenskiold regjerte i noen generasjoner. Til denne gården var et stort areal som strakte seg over store deler av det som i dag er bydel Ullern.

I foredraget, som holdes av lokalhistoriker og journalist Reidar C Martinsen, vil historien om Løvenskiold, deres rikdom og kongelige forbindelser – komme i fokus, inkludert bilder fra den svunne tid. Kanskje ikke alle er for eksempel klar over hvilken betydning Løvenskiold hadde da Ullern kirke ble ført opp og sto ferdig i 1903.

Det er en fascinerende og spennende historie som du kan få del i tirsdag 19. september. Kl 18.

Påmelding til Ragna Quale – tlf 453 92552. Adressen til Stabburet er Ullern Allé 79 (rett ved Åsjordet stasjon).