OSLO: Det sier Vestre Aker-mannen til Utdanninsnytt.no.

Tirsdag meldte Folkehelseinstituttet om en seksdobling av smitten blant unge i alderen 16 til 19 år, i løpet av de tre siste ukene. Det bekymrer Oslo Høyre.

Høyre-politikeren mener det mest fornuftige tiltaket som kan iverksettes nå, vil være å prioritere lærerne lengre frem i vaksinekøen.

– Så får heller vi som sitter på våre trygge hjemmekontor, vente litt lenger, sier Stove Lorentzen som er fraksjonsleder i helse- og sosialutvalget.

– Lærerne står i en vanskelig situasjon med mange nærkontakter som de er sammen med i flere timer hver dag. Skolene må i størst mulig grad holdes åpne slik at lærere og elever får være i klasserommene. Da må helsemyndighetene og vi som politikere gjøre det vi kan for å iverksette tiltak som kan hindre smittespredning på skolene, sier Stove Lorentzen.

Utdanningsnytt har spurt smittevernoverlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet om hva han mener om Oslo Høyres forslag om å la lærere gå foran i vaksinekøen.

– Vi har registrert forslaget om å prioritere lærere, og vi skal selvsagt vurdere dette. Men utfordringen er at vi har altfor få vaksiner. De som står først i køen nå, er eldre i aldersgruppen 75 til 84 år, og snart skal aldersgruppen 65 til 74 år vaksiners. I tillegg er det personer som har alvorlige sykdommer, som kreft eller alvorlig nevrologisk sykdom, sier han.

Det betyr med andre ord at Aavitsland mener lærerne må vente.

– Vi kan rett og slett ikke se for oss å la friske unge og middelaldrende lærere gå foran disse eldre og syke. Men heldigvis kommer det mange flere vaksiner til Norge fra april og utover, sier Aavitsland.

Les hele saken på Utdanningsnytt.no