BYDEL ULLERN: Det hele kulminerer i Frivilligdagen på CC Vest lørdag 20. mai mellom kl. 10 og 15. CC Vest åpner dørene for å vise frem frivillighet og samhandling mellom offentlig og privat sektor.

Se hele familien

I 2016 kom kunsthistoriker Mette Dybwad Torstensen og kunstneren Bjørg Thorhallsdottir ut med boken Kunstmagi – den store kunstboka for barn og unge. Dette fikk NAV-leder Hege Grelleland med seg. Siden før jul har hun og hennes medarbeidere i NAV Ullern benyttet fattigdomsmidler og hatt tre workshops med kunst, kunsthistorie og yoga på Familiens hus for et 30-talls barn.

– Det er viktig for oss å se hele familien når vi jobber, og vi vet at barnefattigdom er en utfordring. Regjeringen kom også med en fritidserklæring om at alle barn har rett til en fritidsaktivitet. Ikke alle er egnet til musikk eller idrett. Derfor valgte vi noe annet: workshop med vekt på mestring, kreativitet og å skape et rom der voksne og barn kan møtes. Dermed kan vi også møtes på en ny arena og vise at vi faktisk bryr oss. Det har blitt lek, skulpturer, mosaikk, bilder og portretter, sier Torstensen.

Samhold gjennom kunst

Samtidig har Irene Schmeling Sandved gjennomført første kunstuttrykksgruppe på en annen måte et steinkast unna: på Ullern Frivilligsentral – et pilotprosjekt med to grupper finansiert av Oslo kommune (Byrådsavdeling for næring og eierskap). Flyktningene har, som en del av Introduksjonsprogrammet, deltatt på seks kunstuttrykkskvelder hver, der lek og spontanitet danner rammen for utforskning, mestring og fremtidshåp.

– Den kreative metoden er utrolig. Bare i løpet av disse kveldene har det skjedd store endringer. Vi valgte å ikke ha med tolk, dermed har det oppstått et samhold gjennom kunsten og vi har hjulpet hverandre med å finne ord i denne prosessen.

Den opparbeidede tryggheten i gruppene har gitt rom for at den enkeltes ressurser blir synlige.

Ta med sommerfugl!

Både barnas og flyktningenes kunst vil stilles ut på Frivilligdagen på CC Vest ved Clas Ohlson. Det blir også babysang og barneyoga i dette området.

– Vi skal også ha et sommerfugl-ønske-tre og en mosaikk-workshop som er åpen for alle på senteret 20. mai. Vi oppfordrer alle til å ta med en sommerfugl de har laget og skrive et ønske på denne. Kanskje foreldre kan invitere med andre barn hjem og gjøre dette sammen? Teorien om sommerfugleffekten er at et vingeslag et sted på jordkloden kan skape en storm på den andre siden. Kanskje kan vi ha denne sommerfugleffekten med disse lavterskelprosjektene, sier kunsthistoriker og forfatter av boken Kunstmagi.