LILLEAKER: – Derfor henvender vi oss til eldre over hele landet for å få innspill til å finne fram til hva folk trenger hjelp med. På den måten kan flere leve gode liv hjemme, fortsetter Foss.

Mandag 27. februar kan du møte ham og Mari Bilben, bydelskoordinator for aldersvennlig bydel i Bydel Ullern, på Ullern kultursenter. De vil høre hvilke tanker innbyggerne har.

– De over 60 år må selv medvirke til at gode tiltak kan se dagens lys, sier Foss, som ser fram til å møte mennesker og høre hva de tenker og hvorfor.

Bydel Ullern først ute

– Bydel Ullern er først ute. Vi vil i alt arrangere ti slike møter med innbyggere rundt om i landet, fortsetter Foss. Denne medvirkningsprosessen settes i gang på MandagsSTOPPEN på Ullern kultursenter og vil pågå dette året.

– Arbeidet med å utvikle dette verktøyet skal være ferdig i løpet av 2024. Da vil vi presentere et kartleggingsverktøy. Det er ment som et hjelpemiddel til å løse det som kan oppleves som en utfordring å makte selv.

– Litt som Helseveiviseren?

– På en måte, sier Mari Bilben. - Helseveiviseren er et hjelpemiddel hvor vi har samlet tilbud for personer over 60 år, slik at det skal være enkelt for innbyggerne å finne fram til hva som kan passe for deg. Tilbudene retter seg spesielt mot aktiviteter, sosiale treffpunkt og møteplasser.

Foss kommenter det slik:

– Forskjellen på Helseveiviseren og dette verktøyet er primært at dette skal være et redskap som skal hjelpe deg med å identifisere utfordringer i hverdagen og livet. Helseveiviseren vil kunne peke deg til steder der du blant annet kan finne hjelp og aktiviteter.

Din og min verktøykasse

– I Livsglede for Eldre ser vi for oss at Helseveiviseren kan være en del av verktøykassa, sier Foss og nevner flere ting som kan oppleves som utfordrende. Det kan for eksempel være hjelp til å skifte et lysrør i taket, finne fram til hvor en kan få tak i en GPS-klokke, hvordan en kan bli kvitt større gjenstander som skal kastes og som ikke passer inn i de ulike posene tilpasset husholdningsavfall.

– Jeg håper at mange vil bidra til å bygge opp en slik verktøykasse, sier Bilben, som også er seniorveileder. Også for henne i hennes jobb vil det å kunne dykke ned i denne verktøykassen være vet hjelpemiddel til å hjelpe andre. Hun understreker viktigheten av at ressursene som finnes i samfunnet, må finne hverandre til vårt felles beste.

– Vi må alle dra i samme retning, sier Bilben, som er glad for samtalearenaen MandagsSTOPPEN. Ved flere anledninger har det vært arrangert idédugnader på MandagsSTOPPEN.

– Flere av forslagene er satt ut i livet, sier Mari Bilben, som sier at døren alltid står åpen for gode ideer, men at MandagsSTOPPEN er et fint sted å komme med forslagene.

Foss legger til at hvis en ønsker å hjelpe en nabo eller venn, er tanken at en skal kunne dykke ned i denne verktøykassen de ønsker å lage. Den vil være en fin start på veien videre til å finne løsninger.

Solidarisk

– Alle må ta inn over seg at hver og en må ta mer ansvar for eget liv også når en blir pensjonist, sier Foss og legger til at det i fremtiden vil bli enda færre hender til å ivareta de som blir syke og skrøpelige.

Vi må stå sammen for at flest mulig får den hjelpen de trenger når de trenger det, sier Foss og viser til rapporten til helsepersonellkommisjonen, som ble lagt fram for kort tid siden.

Uønskede hendelser

Alle opplever uønskede hendelser, som for eksempel å snuble i gulvteppet, falle ned fra stolen en står på og gli på badegulvet.

– Kom med forslag til hvordan vi kan redusere de uønskede hendelser i hjemmet. Bare det å redusere slike hendelser, vil frigjøre kapasitet i helsevesenet, sier Foss, som legger til at det er en god følelse å styre sitt eget liv.

– Det gir en mestringsfølelse, som gjør at en har gode hverdager. Det prosjektet Livsglede for eldre nå igangsetter, er ment som et viktig bidrag til at folk skal mestre livene sine lenge, sier Arne Harald Foss.

Ingen bør ha som mål å bli innrullert i det offentlige hjelpeapparatet fortest mulig. Det kan lønne seg – rent trivselsmessig – å gå og kjøpe seg en duppeditt eller større hjelpemidler for å være selvstendig. Det er å ta ansvar for eget liv.